Globalna konferenca Vlada po šoku-Minister Koritnik: »Izkušnja soočanja z epidemijo je velik izziv za vse segmente družbe«

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sodeloval v mednarodnem panelu »Waking up to a new reality: what a pandemic tells about the practice of government«, v okivru letošnje konference Governance after shock (Upravljanje po šoku), ki jo organizira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Tema pogovora je bila soočanje z epidemijo virusa covid-19 v javnem sektorju in odziv na epidemijo.

Poslanstvo Ministrstva za javno upravo je med drugim skrb za sistem javnih uslužbencev, njihovo rast in kompetence. Tako smo se za pridobitev informacij o prednostih in slabostih, ki so se pri delu pokazale v času kriznih razmer, obrnili neposredno k javnim uslužbencem v državni upravi. V oktobru smo izvedli raziskavo v 36 organih državne uprave o njihovem delu v času kriznih razmer v prvem valu in rezultate predstavili včeraj na prvem dnevu konference.

Minister Boštjan Koritnik je na mednarodnem panelu uvodoma poudaril, da je izkušnja soočanja z epidemijo velik izziv za vse segmente družbe. »Odločitve je bilo potrebno sprejemati hitro, predvsem informirano in usklajeno. Da bi bili lahko hitri in agilni, smo glede na situacijo do določene mere debirokratizirali sistem. Vendar pa to ni vsepovsod delovalo, kot smo si zamislili, saj debirokratizacija s seboj pripelje večjo odgovornost za sprejemanje odločitev, česar pa vsi niso najbolje opravili. Vendar v drugem valu opažam napredek na tem področju.«

Krizni management po besedah ministra zahteva drugačen način odzivanja kot ga zahtevajo običajne razmere in prvo krizno obdobje je bil pravi stresni test za celoten sistem državne uprave, tako za njegove procese, pretok informacij kot tudi za kompetence javnih uslužbencev in vodij.

Izziv zagotavljanja večje agilnosti sistema državne uprave ob hkratnem zagotavljanju stabilnosti bomo na Ministrstvu za javno upravo naslovili tudi v novi strategiji Digitalna Slovenija in Strategiji digitalne javne uprave 2021–2027.

Minister je na panelu še poudaril, da en sistem izolirano ne more reševati izzivov, ki ga presegajo. »To sicer ni nič revolucionarnega in smo to priznavali in temu sledili že prej. Nikdar do zdaj ta povezanost ni bila tako ključna za prihodnost nas vseh.«

Poleg ministra Koritnika so na panelu sodelovale še Sindisiwe Chikunga, državna sekretarka na Ministrstvu za javni servis in upravo Južnoafriške Republike, Maria Fonseca, državna sekretarka portugalske vlade, pristojna za inovacije in modernizacijo uprave in Maya Tskitishvili, podpredsednica gruzijske vlade in ministrica za regionalni razvoj in infrastrukturo.