Slovenija postaja po sedmih letih finančno normalna država

Evropska komisija je predstavila priporočila za posamezne države članice EU za leto 2016, kjer za Slovenijo jasno ugotavlja, da se je stanje v gospodarstvu izboljšalo, kar se je izkazalo z blizu tri odstotno gospodarsko rastjo v 2015. Finančni minister dr. Dušan Mramor je dejal, da ga posebej veselijo pozitivni trendi na področju zaposlovanja, predvsem mladih. Po sedmih letih se tako Slovenijo izloča iz postopka presežnega finančnega primanjkljaja: “Čeprav je mednarodna javnost pričakovala, da nam primanjkljaja v letu 2015 ne bo uspelo zmanjšati, nam je to uspelo,” je bil zadovoljen minister.

Ukrepi za zmanjšanje razdrobljenosti trga dela ter osredotočenost politike zaposlovanja na mlade in starejše postopoma kažejo rezultate, hkrati se je ustavil trend naraščanja tveganja revščine in socialne izključenosti. Komisija prav tako ugotavlja napredek Slovenije glede izboljšanja vzdržnosti bančnega sektorja ter napredek procesa prestrukturiranja podjetij. Izzivi ostajajo na področjih krepitve investicij in poslovnega okolja, upravljanja podjetij v državni lasti, ter pri delovanju javne uprave.

Evropska komisija je sprejela tudi argumente Slovenije, da je metodologija izračuna potrebnega fiskalnega napora neustrezna in da je prvotna zahteva glede strukturnega napora za leto 2017 znižana iz 1% BDP na 0,6% BDP. To se je zgodilo prvič, da so bili argumenti neke države glede neustreznosti metodologije upoštevani.

Evropska komisija navaja, da bo v letih 2016 in 2017 potrebno doseči letno fiskalno prilagoditev v višini 0,6 % BDP v smeri srednjeročnega proračunskega cilja, določiti srednjeročni proračunski cilj, ki spoštuje zahteve Pakta za stabilnost in rast, ter ustanoviti neodvisni fiskalni svet in sprejeti Zakon o javnih financah. Slovenija je večino ukrepov že predvidela v Nacionalnem reformnem programu in Programu stabilnosti, ki sta bila aprila 2016 posredovana Komisiji in se zavezala k njihovi izpolnitvi.

Katere ukrepe še priporoča Komisija? Več na spletni strani Ministrstva za finance TUKAJ.