Evropski dnevi raziskav in inovacij (R&I), ki jih je 23. in 24. junija virtualno organizirala Evropska komisija

Evropski dnevi raziskav in inovacij (R&I), ki jih je 23. in 24. junija virtualno organizirala Evropska komisija

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je udeležila Evropskih dni raziskav in inovacij (R&I), ki jih je 23. in 24. junija virtualno organizirala Evropska komisija. Evropski dnevi raziskav in inovacij na enem mestu v razpravah in izmenjavi pogledov združujejo vse ključne evropske deležnike na področju raziskav in inovacij, od tvorcev javnih politik (na nacionalni in EU ravni), akademikov, raziskovalcev do podjetnikov in investitorjev ter splošne javnosti.

Dnevi raziskav in inovacij so se osredotočili na to, kako bodo raziskave in inovacije pripomogle doseči politične prednostne naloge EU, kot so evropski zeleni dogovor, digitalizacija in okrevanje Evrope, v luči trajnostnega, vključujočega in odpornega prehoda v post-koronsko družbo. Letos se začenja izvajati okvirni program Obzorje Evropa (Horizon Europe). To bo najbolj ambiciozen program raziskav in inovacij v EU doslej in bo pomembno vplival na krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Sodelovanje na področju raziskav in inovacij je bistvenega pomena pri našem okrevanju po pandemiji COVID-19, hkrati pa bo utrlo pot v bolj zeleno in digitalno prihodnost.

Ministrica prof. dr. Kustec je sodelovala v treh sklopih:

  • v plenarnem delu od 9 do 9.15 ure na temo prenove Evropskega raziskovalnega prostora, v razpravi od 9:30 do 10:15 na temo skupne politične agende in Pakta za inovacije in raziskave,
  • v plenarnem delu od 12.00 do 12.15 ure na temo globalnega pristopa za raziskave in inovacije.