Državni zbor znova potrdil proračuna za 2016 in 2017, dr. Simona Kustec Lipicer: S financami države moramo ravnati skrajno gospodarno

Državni zbor je po vetu Državnega sveta ponovno potrdil zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017. Za zakon, ki so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi z višino povprečnine, ki jo država namenja občinam, je tokrat glasovalo 52 poslank in poslancev. V imenu Poslanske skupine SMC je dr. Simona Kustec Lipicer poudarila, da »SMC kot vodilna vladna koalicijska stranka nosi polno odgovornost, da v danih okoliščinah še vedno ranljivih javnofinančnih razmer, Republiki Sloveniji zagotovimo takšno proračunsko podlago, ki bo 2.806 neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom zagotovila finančno oporo za njihovo delovanje za in v imenu države«.

Spomnila je, da »se pri tem zavedamo tudi naše temeljne predvolilne zaveze, da moramo s financami države ravnati skrajno gospodarno, vzdržno in v mejah pravno sprejetih fiskalnih pravil in zavez pakta stabilnosti in rasti. Na takšnih podlagah, ki jih v zadnjih pol leta spreminjajo še nepredvidljive zunanje okoliščine povezane s soočanjem z begunskimi oziroma migrantskimi tokovi, je bil pripravljen predlog Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in 2017«.

Dr. Kustec Lipicer je dodala, da je predlog proračuna za leti 2016 in 2017 rezultat »konstruktivnega soglasja znotraj Vlade dr. Mira Cerarja, parlamentarne večine in socialnih partnerjev javnega sektorja«. Dodatno sta proračuna za leti 2016 in 2017 rezultat »tudi in predvsem državotvornega razumevanja okoliščin, omejitev in končno tudi odrekanja od idealnih želja vseh nas«.

Vodja poslanske skupine je izpostavila, da »tega razumevanja in napora v omenjenem procesu žal ni bilo možno doseči z reprezentativnimi predstavniki lokalnih skupnosti«. Veto Državnega sveta je bil tako pričakovan, saj »55 % vseh svetniških glasov pripada prav predstavnikom lokalnih interesov«. Dr. Kustec Lipicer je izrazila obžalovanje, da »so ti isti predstavniki lokalnih skupnosti po večmesečnih pogajanjih z Vlado zavrnili zadnji predlog povprečnine z argumenti, da ta ne pokriva povprečnih stroškov za financiranje zakonskih nalog, ki jih država nalaga občinam. Vladni izračuni in vpogled v finančne račune občin tega ne potrjujejo«.

Vodja Poslanske skupine SMC je izpostavila tudi nekaj pomembnih dejstev in številk. Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora vsaka občina, poleg ostalih zakonskih pogojev, izpolnjevati tudi kriterij, da v njej živi najmanj 5.000 prebivalcev. V nobenem primeru ne manj kot 2.000 prebivalcev. Danes je v Republiki Sloveniji 192 občin. V več kot 50 % vseh občin živi manj kot 5.000 prebivalcev. V 26 občinah oziroma 13 % vseh občin živi manj kot 2.000 prebivalcev. V omenjenih 110 občinah skupaj živi zgolj 15 % slovenskega prebivalstva, v najmanjših 2 občinah manj kot 400 prebivalcev. Izračuni primarne porabe za upravljanje nalog države na posameznega prebivalca po občinah, od leta 2013 do danes tako logično kažejo, da je ta v tistih občinah, v katerih živi manj prebivalcev kot je to zakonsko predpisano, občutno višja kot v občinah, ki to mejo dosegajo ali jo presegajo. In tukaj se začnejo odpirati nizi finančnih spremenljivk. Kako je možno, da neka občina za svoje delovanje na prebivalca porabi 1.276 evrov, druge največji dve mestni občini pa za isto delovanje 441 evrov. Kako je možno, da je cena institucionalnega varstva odraslih v eni občini 6 evrov na prebivalca, v drugi je ta ista storitev 55 evrov? Da je prevoz na učenca, prevoz za učenca eno občino stane 12 evrov na prebivalca, drugo pa ista storitev 82 evrov?

Danes ni ne primeren čas, ne prostor, da bi iskali odgovore na ta izpostavljena vprašanja in dejstva, ki so nastajala desetletja, je poudarila dr. Simona Kustec Lipicer in dodala, da »verjamemo, da jih je potrebno v ustreznem forumu začeti nemudoma naslavljati. Za začetek že z vladno strategijo razvoja lokalne samouprave, ki je od 27. 11. dalje tudi v javni razpravi«.

Iz vseh navedenih razlogov, je Poslanska skupina SMC enotno ponovno podprla proračuna za leti 2016 in 2017.