Državni zbor potrdil peti protikoronski paket

Poslanke in poslanci so v četrtek v Državnem zboru sprejeli peti protikoronski paket, ki podaljšuje nekatere dozdajšnje ukrepe za blažitev posledic epidemije COVID-19, hkrati pa uvaja nove. Ključni ukrepi, v vrednosti 420 milijonov evrov, so namenjeni trgu dela, gospodarstvu, socialnem varstvu, zdravstvu, izobraževanju in infrastrukturi. Z njimi bodo pomoči deležni državljanke in državljani, ki so se znašli v položaju visoke materialne in socialne ogroženosti ter tudi psihične obremenjenosti.

PKP5 vsebuje ukrepe, kot so delno povračilo nadomestila plač za čakanje na delo, temeljni dohodek za samozaposlene, nadomestilo za čas karantene in višje sile za samozaposlene, višje nadomestilo za starše mlajših otrok, višji dodatki k plači za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih, …

V SMC smo, kot pri oblikovanju preteklih protikoronskih paketov, tudi pri PKP5 vseskozi aktivno sodelovali. Veseli nas, da so naši predlogi naleteli na plotna tla. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj rešitev, ki jih predlog zakona zagotavlja in pri oblikovanju katerih smo sodelovali tudi v SMC:

  • Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene zaradi varstva otrok, v višini 80 odstotkov plače delavca; ta odločba se je z amandmajem koalicije in na pobudo SMC, poleg skrbnikov razširila tudi na rejnike.
  • Izredna pomoč v obliki temeljnega mesečnega dohodka, za večino upravičencev v višini 1.100 evrov bruto, za katero smo se v SMC zavzemali tudi v prejšnjih PKP-jih; v ta ukrep so na podlagi prizadevanj SMC in MGRT vključeni tudi samozaposleni v kulturi in kmetje.
  • Na področju zdravstva so vsebovani mnogi ukrepi, med katere sodi tudi brezplačno cepljenje proti sezonski gripi za vse zavarovance obveznega zdravstvenega zavarovanja.
  • Na področju športa se omogoča da izvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa, sredstva, dodeljena v letu 2020 porabijo na primer tudi za delovanje; omogoča se, da se za izvedbo programa v letu 2020, glede na izredne razmere, zmanjša minimalni obseg izvedenih programov na toliko mesecev, kot je bilo športne programe v resnici tudi možno izvajati.

V sklopu razprave o PKP5 je pogovor tekel tudi o morebitnem omejevanju ali prepovedi zbiranja ljudi na zasebnih krajih in prostorih, z namenom preprečitve širitve virusa. Med poslanci se je pojavilo mnogo pomislekov, s kakšnimi pooblastili bi pristojni organi smeli nadzorovati gibanje ljudi na zasebnih krajih in prostorih.

V SMC menimo, da je poseg v zasebne prostore z namenom preverjanja, ali ljudje tam nosijo maske in upoštevajo ukrepe, nedopusten; za vstop v stanovanje je namreč potrebna sodna odredba, nedotakljivost stanovanja pa je ena izmed ustavnih pravic. Prav zato nismo sopodpisali amandmaja k 13. členu PKP5, ki govori o omejevanju prepovedi zbiranja ljudi na zasebnih krajih in prostorih, kadar ni mogoče z drugimi ukrepi preprečiti širjenja in prenosa nevarne nalezljive bolezni.

”Gre za ustavno varovano kategorijo, pravico do zasebnosti” je na seji DZ dejala poslanka Janja Sluga.