Državni zbor med 12. in 19. julijem 2020

Foto: DZ

Pretekli teden je v ponedeljek, 13. in torek, 14. julija 2020 v Državnem zboru potekalo zadnje redno zasedanje zbora pred parlamentarnimi počitnicami. Ponedeljek je bil namenjen zastavljanju poslanskih vprašanj predsedniku vlade ter ministricam in ministrom, torek pa se je seja zaključila z odreditvijo parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja o stanju, ravnanju, zalogah, nabavah, hrambi z osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo, ki se je zagotavljala za obvladovanje epidemije koronavirusa.

V torek, 14. julija 2020, je predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič sprejel veleposlanico Republike Avstrije mag. Sigrid Berka. Šlo je za poslovilno srečanje, saj se je veleposlanici mandat v Ljubljani zaključil. V luči nedavnega obiska predsednika Zorčiča na Dunaju, pri predsedniku avstrijskega Državnega zbora mag. Sobotki, sta sogovornika svoje vtise strnila predvsem o slednjem. Predsednik Igor Zorčič je ponovil pričakovanje po uresničitvi dela koalicijskega sporazuma, ki se nanaša na izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti ter zagotovitvi boljšega financiranja organizacij slovenske manjšine. Ob koncu srečanja se je veleposlanici zahvalil za njeno dosedanje delo ter ji zaželel vse dobro na njeni nadaljnji poti.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v torek, 14. julija 2020, sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki mu je predal Poročilo o delu Varuha človekovih pravic za leto 2019. V letnem poročilu predlaga 158 priporočil različnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil z namenom, da bi izboljšali delo organov, zakonodajo in njeno uresničevanje v praksi. Med kršitvami v letu 2019 je varuh izpostavil kršitve načela dobrega upravljanja in kršitve pravic otrok, v Sloveniji pa je po njegovih besedah na številnih področjih še vedno prisotna tudi diskriminacija invalidov. Posebno pozornost so po besedah varuha lani namenili tudi ranljivim skupinam in tako je prvič v posebnem poglavju poročila predstavljena dejavnost v zvezi z invalidi, starejšimi in LGBTI+. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je dejal, da bodo delovna telesa Državnega zbora poročilo obravnavala predvidoma oktobra, nato pa bo sledila še obravnava na plenarnem zasedanju. Ob tem je izrazil tudi zadovoljstvo nad srečanjem, saj meni, da je tvorno in redno sodelovanje med institucijama pomembno za dosego napredka in razvoja. Meje pri varovanju človekovih pravic pa si moramo, tako Zorčič, postavljati vedno višje in si hkrati prizadevati, da to ostane naša trajna skrb.

V sredo, 15. julija 2020, je v Državnem zboru potekal strokovni posvet v zvezi s spremembo volilne zakonodaje. Ker gre za zahtevno strokovno področje, ki obenem terja kar najširšo družbeno in politično podporo, kje predsednik na posvet poleg članov Kolegija vabil tudi uveljavljene pravne strokovnjake ter ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in direktorja Državne volilne komisije Dušana Vučka.

Ustavno sodišče je z odločbo z dne 8. 11. 2018 med drugim odločilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z Ustavo ter da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Državni zbor je na 16. seji Državnega zbora obravnaval predlog novele Zakona o volitvah v državni zbor, ki je predvideval uvedbo relativnega prednostnega glasu, a ta ni prejel dovoljšnje podpore. “To pomeni, da je pred DZ oz. strankami napor, da poskušajo ustavno odločbo implementirati vsaj na minimalen način, to je s spremembo volilnih okrajev”, je ob tem dejal predsednik. Upoštevajoč ustavno odločbo je resorno ministrstvo tako že pripravilo različice možnih sprememb oziroma prilagoditve volilnih okrajev. Namreč, tudi glede te rešitve obstaja več možnosti, ki se razlikujejo predvsem v tem, kakšne naj bodo razlike v velikosti okrajev. Nekateri se zavzemajo za to, da bi predlog dopuščal celo 40 ali 50-odstotno odstopanje med volilnimi okraji, nekateri so za to, da bi bilo le do 15 odstotkov. Na Ministrstvu za javno upravo se bodo tako pri oblikovanju predloga za prilagoditev velikosti volilnih okrajev, osredotočili na število prebivalcev, a pri tem upoštevali tudi druga merila, med drugim geografsko zaokroženost in zgodovinske povezave.

Teden se je zaključil z izvedbo dveh izrednih sej, na katerih so bili obravnavani novela Zakona o sodiščih, novela Zakona o trgovini in Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do leta 2026. Na seji Kolegija predsednika pa sta bila sprejeta terminski program dela Državnega zbora v mesecu septembru in okvirni terminski program dela za mesec oktober 2020. Predsednik DZ je ob tem napovedal dinamično jesen, po njegovih ocenah bo najtežji del letošnje jeseni sprejemanje rebalansa letošnjega proračuna, proračuna za prihodnji dve leti ter s tem povezani akti.

S petkom, 17. julijem 2020, so se sicer v Državnem zboru pričele parlamentarne počitnice, kar pomeni, da rednih zasedanj DZ in delovnih teles do septembra praviloma ne bo. Predsednik Igor Zorčič je ob pričetku parlamentarnih počitnic povedal, da so zadnji meseci bili zaznamovani predvsem s sprejemanjem ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, epidemiološkim razmeram in ukrepom za preprečevanje širjenja virusa je bilo prilagojeno tudi samo delo v DZ. Med drugim so bile sprejete tudi spremembe poslovnika DZ, ki v določenih primerih omogočajo oddaljeno glasovanje in razpravo poslancev, potrjen je bil tudi etični kodeks poslancev.

V času počitnic sicer Državni zbor ne bo sameval, v tem času bodo namreč potekala tudi nekatera vzdrževalna dela.