Državni sekretar Tilen Božič o ukrepih za gospodarski razvoj Slovenije

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, dužino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst SMC Tilen Božič je na 7. letnem kongresu Združenja delodajalcev Slovenije predstavil ukrepe, ki jih načrtuje MDDSZ za nadaljnji uspešni gospodarski razvoj Slovenije.

Povedal je, da bo ministrstvo posebno pozornost posvetilo posodobitvi aktivne politike zaposlovanja, saj veljavna ne odgovarja več na izzive v aktualnem gospodarskem okolju. MDDSZ bo sistemsko pristopil k strukturnemu problemu bega starejših od 50 let s trga dela, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za vzpostavitev pogojev, da bodo starejše osebe želele delati in da bodo lahko delale dlje. V načrtu je tudi prenova sistema poenotenja zavarovalnih podlag in kadrovska ter organizacijska okrepitev Inšpektorata za delo. V prihodnosti se bo povečal nadzor nad prejemniki denarne socialne pomoči z namenom, da se zagotovijo sredstva za osebe, ki pomoč dejansko potrebujejo.

Državni sekretar Tilen Božič je zbrane predstavnike delodajalcev tudi seznanil, da se pripravlja Strategija ekonomskih migracij za obdobje 2020 – 2030, na podlagi katere bo mogoče izvesti ukrepe, ki bodo učinkovali v praksi.