Drugi tir je prva izbira! Zato glasujmo ZA drugi tir!

“Drugi tir je moja prva izbira in zato si želim, da bi šli volivci 13. maja v čim večjem številu na referendum. Podpreti dober projekt, ki prinaša nova delovna mesta, preštevilne priložnosti za mlade in nasploh modernizacijo,” poudarja predsednik Stranke modernega centra (SMC), dr. Miro Cerar, ki je skupaj z podpredsednico SMC, Liljano Kozlovič in ministroma, dr. Petrom Gašperšičem ter Zdravkom Počivalškom na posebnem posvetu na idilični lokaciji sredi vasi Črni Kal našteval in utemeljeval razloge, zakaj si Slovenija, posebej pa ta del Primorske zasluži drugi železniški tir med Divačo in Koprom.
V pogovoru z domačini in krajani bližnjih naselij, ki bivajo neposredno ob trasi, kjer je predvidena bodoča železniška proga, so vsi trije pozvali naj na referendumu čez deset dni podprejo uveljavitev zakona o drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom, ker “drugi tr ni projekt ene vlade, temveč je bistveno, da se projekt nadaljuje, gradnja tira čimprej začne in posledično omogoči še večji razvoj Slovenije.”
Na referendumu se namreč odloča o trenutno največjem razvojnem infrastrukturnem, železniškem projektu – pridobitvi za celotno državo, prepomembnem za slovensko gospodarstvo. Pomemben je zato, ker bo zagotovil sodobno in zmogljivo železniško navezavo tovornega pristanišča Koper na železniško omrežje v Sloveniji in posledično tudi na širše evropsko železniško omrežje, odpravil bo omejitve prepustne in prevozne zmogljivosti železniške proge od Kopra do Divače, povečal zanesljivost obratovanja te proge, povečal stopnjo varnosti prometa, skrajšal vozne čase, zmanjšal vplive na okolje in tveganja za okolje, dodatno povečal delež prepeljanega tovora po železnici, omogočil in povečal uporabo okolju prijaznejše vrste transporta. Imel bo multiplikativne učinke na gospodarsko rast in zaposlenost, saj ima logistika velik potencial za rast in razvoj.
Projekt je v strateškem interesu tako Slovenije kot zalednih držav in celotne Evrope, saj je obstoječi tir izrazito ozko grlo dveh jedrnih evropskih železniških koridorjev: Baltsko-jadranskega in Sredozemskega koridorja. Drugi tir moramo zato nujno začeti zgraditi čim prej. Kot opozarja tako predsednik, podpredsednica in tudi oba ministra iz vrst SMC, bo Slovenija in ta del Primorske še posebej sicer zamudila veliko razvojno priložnost, ki jo projekt nudi Sloveniji kot državi z odlično geostrateško lego, konkurenčni koridorji pa nas bodo naglo prehiteli.