Dr. Simona Kustec Lipicer: Vse vsebinske rešitve novele ZOFVI so bile potisnjene v ozadje

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je v današnji izjavi za medije ob vložitvi dopolnila k noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pojasnila, zakaj poslanska skupina podpira cilje sprememb, ki jih novela omenjenega zakona prinaša. Skupina poslank in poslancev SMC je namreč včeraj vložila dopolnilo za 65-odstotno financiranje razširjenega programa, ki so jo ocenili kot rešitev, ki ne posega v že pridobljene pravice, katere izhajajo iz obstoječega sistema financiranja zasebnih šol.

Vodja je spomnila je, da je Slovenija na področju organizacije in financiranja izobraževanja obstala v zgodnjih 90-tih. Kot je izpostavila, ”so nas pobude za ustanavljanje zasebnih šol našle nepripravljene, brez rešitev in jasnega razlikovanja med javnim in zasebnim na področju izobraževanja, ki je v Republiki Sloveniji pomembna ustavna kategorija.” Ob tem je opozorila, da je še vedno veljavni zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja odraz takšnega stanja, ki ne razmejuje med javnim in zasebnim šolstvom in ne določa nadzora nad izvajanjem programa v zasebnih šolah.

Poudarila je, da je ”ustavna pobuda staršev otrok, vključenih v eno od zasebnih šol, privedla do odločitve ustavnih sodnikov, ki jo moramo izvršiti”. Ta namreč nalaga izenačitev financiranja obveznega dela programa v javnih in zasebnih šolah. Vodja je povedala, da se je na tej točki ”večina političnih strank ponovno odzvala ideološko in pri tem ponovno odrinila na stran nujno potrebo po tem, da se javno – zasebno na področju izobraževanja dokončno opredeli celovito in zelo jasno.

Ideološki okvir je po njeni oceni tako povsem omejil trezno razpravo, katere cilj je nov zakon, ki jasno razmejuje javno in zasebno šolstvo in jasno ščiti javni interes – to pa je močna in dobra javna šola in obogatitev šolskega prostora z zasebnimi šolami. ”In prav to je osrednji namen predloga zakona, ki ga imamo na mizi: zaščita javnega interesa, razmejitev financiranja javnih in zasebnih šol, zaostritev kriterijev za odprtje zasebnih šol, določitev nadzora nad njihovim delovanjem in uvedba ukrepov v primeru kršitev”, je še dejala.

Pri tem je kritično ovrednotila, da so slovensko javnost nekateri ponovno skušali potisniti na ideološki led in v prostor, kjer ne štejejo argumenti. ”Enkrat je bila posredi sprememba ustave, drugič iskanje ideala, tretjič spet kaj novega. Skupni imenovalec vseh razlogov pa je obstanek na že utečenem stanju. Obravnava predloga zakona je bila posledično v Državnem zboru več mesecev blokirana. Zato smo v SMC iskali poti, da bi prišli do razumne in usklajene rešitve, ki bo presekala ideološke poglede, a hkrati vzpostavila jasno ločnico med javnim in zasebnim šolstvom”, je sporočila ter hkrati spomnila, da je bila poslanska skupina v teh poizkusih pripravljena podpreti vsako razumno rešitev, ki bi obetala čim širšo podpro v Državnem zboru.

Kot je zaključila, ”verjamem, da smo politično dozoreli in da bo pri tem vprašanju prevladal razum. Poslanci SMC razumemo, kako pomembno je, da se ta zakon podpre, če želimo zagotoviti zdrav razvoj našega izobraževalnega sistema za bodoče generacije.”