Dr. Simona Kustec Lipicer: V SMC delamo in ne pristajamo na manipulacije

Vodja poslanske skupine dr. Simona Kustec Lipicer se je na novinarski konferenci odzvala na napovedano obstrukcijo obravnave vloženih poslanskih zakonov s strani nekaterih poslanskih skupin in očitke, s katerimi skušajo posamezni poslanci, predvsem iz poslanskih skupin SD, DeSUS in SDS preprečiti sprejem zakonov, ki so bili s strani poslancev SMC vloženi z namenom izboljšati življenje ljudi. Kot je dejala vodja, se v zadnjem času srečujemo z množico netočnih informacij, zavajajočih ocen in s tem tudi laži, s strani določenih poslancev starega levega in desnega pola. V luči tega je izpostavila:

1. Tako koalicijske kot opozicijske stranke smo v zadnjem obdobju vložile kar nekaj poslanskih zakonov in zahtev za sklice izrednih sej. V SMC nismo izjema, ampak zgolj odgovorno opravljamo delo, ki so nam ga zaupali ljudje, ko so nas izvolili. Prepričana sem, da tega zaupanja nismo dobili s pričakovanjem, da ne bomo hodili na seje, da bomo seje celo zavestno ignorirali, ampak zato, da bomo do zadnjega dne poskušali iskati in urediti rešitve, ki bodo ljudem omogočale boljše priložnosti v življenju. Prav s takšnim namenom smo poslani SMC vlagali zakone, katerih zadnji korak obravnave je pred nami v teh dneh.

2. Vsi zakoni so bili spisani in vloženi z namenom, da bodo pomagali ljudem in da bodo zaradi njih živeli ljudje bolje. Predlagani poslanski zakoni SMC so bili že pred meseci vloženi v predhodno obravnavo in to s široko podporo civilne družbe, stroke in politike. Večina od njih nima finančnih posledic, tisti, ki pa jih majo, pa so znotraj okvira, ki ga javne finance zmorejo in nikakor ne kršijo fiskalnega pravila. Prav SMC je edina politična stranka v tem mandatu, ki že od začetka zagovarja spoštovanje fiskalnega pravila, zaradi česar smo bili nemalokrat tudi glavna tarča kritik.

3. Stranke, ki danes obračajo hrbet rešitvam za ljudi, so v predhodnih obravnavah javno podpirale in celo bile sopodpisnice pod temi zakoni. Danes pa jih očitno vodijo drugačni nameni – ali je to lenoba, ali pa je to politično ubijanje možnosti, da bi za ljudje naredili čim več dobrega. To je seveda vprašanje za njih.

4. SMC politično stališče je zelo jasno: Bolje za vse. Bilo bi še bolje, če ne bi bili pri tem osamljeni. Cena, ki jo plačujemo za to, da želimo delati do konca in ljudem zagotoviti nekaj več, ne pa usmerjati vseh moči v volilno kampanjo, je zanemarljiva glede na to, kaj dobrega bi lahko skupaj z našim delom naredili za ljudi. Škoda, ki s sedanjim pristopom delajo SD, DeSUS in SDS je velika. Zadosti je bilo manipulacij in politikantskih potez starih političnih strank, ki očitno s takšnim cirkusom še v današnjem času blokirajo vse, kar mora politika narediti dobrega za ljudi, ne pa sama za sebe. Kljub temu, da se volitve približujejo, želim še enkrat zelo jasno izpostaviti, da je prva naloga vseh poslank in poslancev Državnega zbora sprejemanje zakonodaje, ki bo zagotavljala boljše življenjske pogoje za ljudi. Prvo delovno mesto poslancev je v Državnem zboru, za to delo dobivamo plačo.

Vodja poslanske skupine je navedla zakone, vložene s strani poslancev SMC in njihove cilje: 

– novela zakona o enakih možnosti žensk in moških, ki ženskam in moškim omogoča enake možnosti za to, da kandidirajo in so izbrani na vodstvenih položajih v organih upravljanja in nadzora v javnem sektorju. To zavezo bi moralo urediti pristojno ministrstvo za delo, ki tega ni storilo;

– novela zakona o nalezljivih boleznih, ki bo prispevala k dvigu precepljenosti prebivalstva, ki je v zadnjem času zaskrbljujoče padlo pod pričakovano mejo;

– novela zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranjem regij, s katero bi se končala sanacijska dela na degradiranih površinah v Zasavju;

– Zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki bi saniral stara okoljska bremena v Celjski kotlini in prispevala k izboljšanju zdravja tamkajšnjih prebivalcev;

– novela zakona o voznikih, ki bi gasilskim društvom omogočila lažje delovanje;

– Zakon o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, s katerim želimo ljudem, ki so se borili za nas, vrniti pravico, ki so jo izgubili zaradi ZUJF-a;

– Zakon o uresničevanju kolektivnih kulturnih narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki bi uresničil izvajanje zavez iz deklaracije Republike Slovenije, sprejete leta 2011;

novela Zakona o političnih strankah, po kateri bi finančne kršitve, poskuse zlorab in korupcije pri financiranju političnih strank poleg denarne globe, kaznovani tudi z izgubo pravice do javnih sredstev, oziroma z denarjem, ki so ga poskušale koruptivno zlorabiti. Je res problem v SMC? Ali je problem kje drugje?