Dr. Simona Kustec Lipicer pripela zlato značko JSKD Tatjani Bogdan: Kulturne vezi krepijo našo identiteto

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je ob 2o. letnici delovanja na področju ljubiteljske  kulture Tatjani Bogdan pripela zlato značko JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti). Slovesnega dogodka se je udeležil tudi predsednik lokalnega odbora SMC Lendava Jožef Gerenčer. Dr. Kustec Lipicer je dejala, da je ljubiteljska kultura eno od temeljnih kulturnih sporočil, ki jih prinašamo do ljudi s katerimi sobivamo in do tujcev, ki jih kultura poveže, da postanejo prijatelji.

“Kulturne vezi krepijo našo identiteto, da ta postane trdnejša in močnejša, tako lokalno, regijsko, nacionalno, kakor tudi izven naših meja. Kulturna ljubiteljska dejavnost človeka navdaja s ponosom, srečo in zadovoljstvom, s tem ko prihaja neposredno do ljudi in bogati našo družbo.  Je način na podlagi katerega se prenaša sporočilnost naših prednikov v prihodnost, zato jo je potrebno vzpodbujati in spoštljivo deliti dediščino naših prednikov,” je na dogodku izpostavila dr. Kustec Lipicer.

Ljubiteljska kultura, ki se manifestira skozi dejavnosti društev ali posameznikov je pomembno družbeno tkivo v lokalnih skupnostih, ki se v današnjem času prav tako sooča z modernimi izzivi. Tehnološki razvoj nas vedno bolj oddaljuje v pristnih medčloveških odnosih, zato je posameznike, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in s tem povezujejo ljudi, potrebno še posebej počastiti.

Tatjana Bogdan je na področju kulture dejavna že 20 let, h kulturnemu udejstvovanju jo je vodila ljubezen do domačih plesov, glasbe, igre in tudi fotografije. Nastopala je že od mladih let, nato pa je njeno kulturno prizadevanje preraslo v umetniško vodenje Kulturnega društva Lendava. Pred tremi leti se je lotila pisanja knjige o življenju svojih prednikov z naslovom »Življenje mojih babic«. Inspiracija za knjigo je bila njena 94- letna »mamca« ki ji je pripovedovala o svojih spominih. V knjigi je popisala nekdanje običaje kot je  »gostüvanje«, različne starodavne obrti in recepte jedi, na katere smo že skorajda pozabili.