Dr. Simona Kustec Lipicer: Delo je vrednota, je čast in je predvsem odgovornost – do samega sebe in do družbe “v” ter “za” katero delamo

Dr Simona Kustec Lipicer SMCOdnos do dela se v zadnjih obdobjih bistveno spreminja, postaja drugačen. Na vrste in način dela v aktualnem času močno vplivajo raznolike okoliščine, od tehnološkega razvoja, preko širjenja dela v mednarodni, tudi virtualni prostor in končno ter logično s tem povezanega predrugačenega intimnega odnosa do dela.

Nove okoliščine so nam v zadnjih obdobjih bistveno olajšale intenzivnost dela, celo ukinile stare oblike in odprle nove, drugačne delovne izzive. Delo v takšnih razmerah ostaja pozitivna vrednota, gonilna sila in predpogoj nadaljnjega napredka, vse vanj vključene skupine pa lahko upravičeno iščejo in dobijo potrebno zaščito in priložnosti.

Hkrati te nove okoliščine odpirajo tudi prostor novodobnega izkoriščanja enih vrst dela z drugimi vrstami “dela”. Neustrezno ali pa nepravočasno prilagajanje sistema novim delovnim okoliščinam in pogojem omogoča tudi pojav takšnih skupin posameznikov, ki “delo” pojmujejo na tako svojstven način, da ga ni možno opisati drugače kot z oznako goljufija in prevara. Nekateri tovrstni “delavci” s spretnim iskanjem pravnih praznin želijo poskrbeti za lastno bogatenje tako, da npr. poskušajo prelivati nesluteno visoke količine denarja drugih, ki jih sami ne bodo nikoli ne zaslužili in ne povrnili, četudi bodo živeli in trdo delali še nadaljnjih nekaj sto let. Bodo pa te njihove ‘poskuse’ z dejansko opravljenim, pravim DELOM morale odplačati naše in prihajajoče generacije naših otrok, vnukov in pravnukov. Spet drugi “delajo” tako, da za dejansko opravljeno delo zaposlujejo druge delavce, kar samo po sebi ni problem vse do tedaj, ko svoje zaposlene delavce na račun lastnega zaslužka plačujejo minimalno, jih celo sploh ne plačujejo, ali pa jim pokroviteljsko omogočajo ‘volontersko’ priložnost pridobivanja delovnih izkušenj.

Delo je čast, ki nas krepi in nam na srce polaga odnos do lastne prihodnosti, do prihodnosti naših zanamcev in okolja.

Delo spoštujem, skozenj se zadnjih 25 let samorealiziram in rastem, pa vendar se mi na ta praznični dan zaradi vsega zgoraj navedenega o aktualni teži in pomenu dela porajajo mešana občutja. Delo je naše bogastvo, naša dodana vrednost in ogledalo – fizično, intelektualno, moralno in končno tudi finančno. Delo je čast, ki nas krepi in nam na srce polaga odnos do lastne prihodnosti, do prihodnosti naših zanamcev in okolja.

Skozi iskren in pošten odnos do dela sporočamo, kaj je prav in kaj narobe. Naša odgovornost je, da se zavedamo in zagovarjamo prave, čiste in dobre oblike dela. Le skupaj lahko in moramo iskati in najti delovne priložnosti za mlade generacije, za še vedno prevelike skupine tistih, ki dela ne uspejo najti, za tiste skupine, ki delo lahko opravljajo pod posebnimi, njihovim zmožnostim prilagojenimi pogoji in končno za zaščito tistih generacij, ki so svoje delovno poslanstvo že opravile tudi za naš boljši jutri.

Iskrene čestitke vsem, mirno in častno praznovanje ter intimno osmišljanje praznika dela vam želim!

 

Dr. Simona Kustec Lipicer