Dr. Miro Cerar na posvetu Slovensko-nizozemskega poslovnega kluba: “Krepili bomo gospodarsko diplomacijo”

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes udeležil posveta v organizaciji Slovensko-nizozemskega poslovnega kluba z naslovom: “Gospodarska diplomacija – mali igralci na globalnem trgu: Primer Slovenije in Nizozemske”.

Posnetek govora dr. Cerarja si oglejte TUKAJ

Minister dr. Cerar je v nagovoru izrazil zadovoljstvo nad današnjim poslovnim posvetom in dejal, da tovrstni dogodki pripomorejo k poglabljanju poslovnega povezovanja med predstavniki podjetij iz obeh držav ter tako dajejo priložnost za seznanitve s projekti, idejami in poslovnim okoljem, s ciljem konkretnega sodelovanja v prihodnje.  Na področju sodelovanja Slovenije in Nizozemske je izpostavil pomen krožnega gospodarstva, ki je tako prioriteta Ministrstva za zunanje zadeve RS kot tudi ena izmed potencialnih prioritet predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu.

Odnose med Slovenijo in Nizozemsko bogati zgleden dialog na političnem področju. Naraščajoči vrednostni obseg trgovinske menjave pa omogoča kakovostne izboljšave gospodarskega sodelovanja tudi v prihodnje. Visoka razvejanost blagovnih, storitvenih, investicijskih in turističnih tokov med državama uvršča Nizozemsko med pomembne zunanje-trgovinske partnerice Slovenije.

Delovanje gospodarske diplomacije ter gospodarske odnose med Slovenijo in Nizozemsko je v nadaljevanju predstavila generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Alenka Suhadolnik. Generalna direktorica mag. Alenka Suhadolnik je orisala razmere globalnega gospodarstva in razvoj trendov prihodnosti, primerjala Slovenijo in Nizozemsko kot odlični gospodarski partnerici hkrati pa močno komplementarni gospodarstvi s številnimi skupnimi lastnostmi in izzivi, ter predstavila akterje in instrumente slovenske gospodarske diplomacije.

Temu je sledila razprava z Mojco Markizeti, vodjo trajnostnega razvoja pri ISKRAEMECO, Karin van Rooyen, častno konzulko RS na Nizozemskem, mag. Alenko Suhadolnik, generalno direktorico za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ ter Jernejem Tovšakom, generalnim direktorjem za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo MGRT. Dinamična panelna razprava se je dotaknila tako dela slovenske gospodarske diplomacije in izkušenj iz sodelovanja med dvema državama kot tudi konkretnih ukrepov Slovenije za spodbudo gospodarstvu na področju inovacij in internacionalizacije, pomena trajnostnega razvoja v gospodarstvu, umeščanja poslovnih modelov in podjetništva v izobraževalni sistem, potrebe po sodelovanju in medsebojnem plemenitenju znanja ter identifikacije potencialov kreativnih industrij ter krožnega razvoja.

Vir: MZZ