Dr. Milan Brglez: Zakon o urejanju položaja študentov predstavlja izhodišče za začetek boljših časov za študente

Poslanke in poslanci Državnega zbora so danes soglasno potrdili predlog zakona o urejanju položaja študentov. Dr. Milan Brglez je na seji Državnega zbora izrazil zadovoljstvo, da je obravnava zakona prešla v sklepno fazo potrjevanja. Zakon po njegovem »vsebuje nekatere najbolj osnovne rešitve za izboljšanje socialnega položaja študentov oziroma rešitve za nekatere tisti problemov, ki so najbolj v nebo vpijoči.«

Predlog zakona ne rešuje vseh težav slovenskih študentov, vendar pa ureja najnujnejše in najbolj akutne težave, s katerimi se študentje soočajo. »Seveda bi lahko rešitve bile še boljše, vsak od deležnikov v tem dogovoru bi si lahko želel še večji izkupiček. Zato sam na ta predlog gledam kot na izhodišče za začetek boljših časov za slovenske študente in študentke, v katerem pa se tudi na podlagi tega končno posvetijo tistemu kar je njihovo osnovno poslanstvo, to je študiju in raziskovanju,« je dejal na današnji izredni seji Državnega zbora.

Poslanec Saša Tabaković pa je ob predstavitvi stališča poslanske skupine spomnil, da »rešitve morda na prvi pogled niso krucialne, a vsaka zase izpolnjujejo različna področja študentskega udejstvovanja. Ko jih povežemo skupaj, pa dobimo zadovoljivo celoto, ki bo študentom tekom njihovega študija olajšala študijski proces, še posebej študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Poslanci SMC smo do teh ranljivih skupnosti še posebej pozorni, kar smo tudi že izkazali z drugim poslanskim zakonom, ki smo ga vložili in sprejeli v tem sklicu Državnega zbora.«

Ključne novosti, ki jih predvideva Predlog zakona o urejanju položaja študentov:
– študentom bo status študenta tekel do konca študijskega leta tudi po diplomiranju na drugi stopnji, prav tako se mu bodo lahko odpovedali, če se bodo že prej želeli vključiti na trg dela kot iskalci zaposlitve;
– zdravstveno zavarovanje bodo študentje lahko koristili do konca študijskega leta v katerem so dopolnili 26 let;
– do državne štipendije bodo upravičeni tudi tuji državljani, možno bo uveljavljanje dodatka za bivanje k štipendiji med študijskim letom;
– z zakonom se ureja problematika študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom;
– subvencionirano študentsko prehrano bo po novem mogoče koristiti do 21.00 ure zvečer.