Dr. Milan Brglez: Z zakonom o urejanju položaja študentov urejamo najnujnejše in najbolj akutne težave, s katerimi se študenti vsakodnevno soočajo

Poslanke in poslanci Državnega zbora so danes obravnavali predlog zakona o urejanju položaja študentov, ki ga je pripravila Študentska organizacija Slovenije, v zakonodajni postopek pa ga je vložil predsednik Državnega zbora in podpredsednik SMC, dr. Milan Brglez. Dr. Brglez je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so poslanci danes obravnavali zakon, »ki je plod sodelovanja deležnikov v zakonodajnem postopku – ciljne skupine (t.j. študentov), izvršne veje oblasti in zakonodajalca.«

Kot je dodal v nadaljevanju, predlog zakona ne rešuje vseh težav slovenskih študentov, vendar pa ureja najnujnejše in najbolj akutne težave, s katerimi se študentje soočajo. »Prepričan sem, da bodo rešitve zakon o urejanju položaja študentov olajšale in izboljšale socialni položaj študentov in ga naredile bolj pravičnega,« je dejal na današnji seji Državnega zbora.

Poslanec Saša Tabaković pa je ob predstavitvi stališča poslanske skupine spomnil, da je bil predlog zakona tekom zakonodajnega postopka deležen nekaj kritik, predvsem glede uporabe specifične zakonodajne tehnike in poseganja zakona na različna resorna področja. »A vendar, predlagane rešitve je potrebno pretehtati predvsem iz vsebinskega vidika, saj izboljšujejo položaj študentov,« je pojasnil. Dodal je, da poslanska skupina SMC ob sprejetju zakona posebej izpostavlja ureditev položaja študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom, katerih pravice so razpršene in različno urejene. »S sprejetjem predmetnega zakona bodo končno narejeni prvi koraki k celostni ureditvi njihovega položaja in prav je tako,« je dejal Tabaković.

Ključne novosti, ki jih predvideva Predlog zakona o urejanju položaja študentov:

  • Študentom bo status študenta tekel do konca študijskega leta tudi po diplomiranju na drugi stopnji, prav tako se mu bodo lahko odpovedali, če se bodo že prej želeli vključiti na trg dela kot iskalci zaposlitve;
  • zdravstveno zavarovanje bodo študentje lahko koristili do konca študijskega leta v katerem so dopolnili 26 let;
  • do državne štipendije bodo upravičeni tudi tuji državljani, možno bo uveljavljanje dodatka za bivanje k štipendiji med študijskim letom;
  • z zakonom se ureja problematika študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom;
  • subvencionirano študentsko prehrano bo po novem mogoče koristiti do 21.00 ure zvečer.