Dr. Matić na mednarodni konferenci v Pragi: ”Brez aktivnega sodelovanja politike in javnih medijev ne bo mogoče obraniti njihove neodvisnosti”

Poslanca dr. Dragan Matić in mag. Branislav Rajić se skupaj z vodji javnih medijev in parlamentarci danes in jutri v Pragi udeležujeta konference z naslovom Javni mediji in demokracija, s katerimi iščeta skupne odgovore na vprašanja o pomenu in vlogi javnih medijev v prihodnje. Dr. Matić je poudaril: ”Brez aktivnega sodelovanja politike in javnih medijev ne bo mogoče obraniti njihove neodvisnosti.”

Poslanca sodelujeta v razpravi o vprašanju, kakšno vlogo in odgovornost imajo parlamenti za neodvisnost javnih medijev. ”Stopnja zaupanja novinarjev javnih medijev v odnosu do parlamenta je v Sloveniji pod vprašajem,” je na konferenci izpostavil dr. Matić. Navedel je primer, ko je vodja največje opozicijske stranke užalil dve novinarki javne televizije. Parlamentarni odbor za kulturo je novinarki povabil na tematsko sklicano sejo odbora, na kateri so govorili o neprimernost izražanja vodje opozicije, a sta tako novinarki kot tudi predstavnikov obeh novinarskih društev udeležbo odklonili. Brez sodelovanja javnih medijev in parlamenta ni mogoče braniti svoboda izražanja in integritete medijev.

Udeleženci konference so govorili o vplivu sodobnih javnih medijev na družbo in demokracijo, vlogi parlamentov v svobodi izražanja in svobodi medijev. Izpostavili so, da je uredniška in institucionalna neodvisnost pri vodenju javnih medijev izjemno pomembna in da so za preprečevanje sovražnega govora in ideološke zlorabe odgovorni parlamenti, regulatorji in sami mediji.