Dr. Kustec Lipicer: Bodite ponosni nase, na vse, kar počnete, kar ustvarjate!

“20 let je zavidljiva doba. Je obdobje, ko se človek osamosvoji in zraste v odgovorno odraslo osebo. Je obdobje, ko rastline močno utrdijo in razpršijo svoje korenine. A hkrati je to tudi obdobje novih korakov, novih poganjkov in izzivov,” je ob praznovanju 20-letnice Javnega sklada za kulturne dejavnosti in hkrati zaključni prireditvi vseh skupin, uvrščenih na regijska ter državna srečanja s srečanj 2016, v Lendavi povedala vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer.

Podarila je pomen vloge Javnega sklada za kulturne dejavnosti pri namenjanju pozornosti kulturnemu ustvarjanju ljudi izven velikih mestnih središč, pri osredotočenosti na bogastvo, talente in povezanost ljudi, ki ustvarjajo odlične ljubiteljske projekte, s katerimi dihajo in živijo kulturo. Preko kulturnega ustvarjanja zagotavljajo ne le razvoj lastnih potencialov, ampak tudi duha krajev.

»Kultura je bila vedno tudi vztrajno gonilo razvoja družbe. Tista velika upornica, ki kljub različnim zgodovinskim trenutkom in obdobjem, ni nikoli odnehala, ali utihnila. Še prav posebej ljubiteljska kultura, ki se oblikuje vsakič znova samorastniško, po občutku in na takšen način predstavlja stalen gradnik svojega okolja in tudi družbe.«

Dr. Kustec Lipicerjeva je poudarila, da je naša država utemeljena na kulturi, zato njene vloge v družbi ne smemo ignorirati. Kultura nam pomaga razumeti sile medsebojnih odnosov, pa tudi vzbuja vprašanja in dvome; pomembni niso samo končni rezultati, ampak tudi pot do tja. »Kultura v svoji biti torej nosi naboj, čar, ki nas vsakega za sebe, pa tudi kot skupnost žene naprej in nenehno spodbuja, da ne obstanemo.«