Dr. Jasna Murgel: Z zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami želimo zagotoviti podporo celotni družini otroka s posebnimi potrebami

Ljubljana, 28. junij 2016 – ”Veseli me, da smo danes soglasno podprli Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami v drugi obravnavi. Kot mama otrok s posebnimi potrebami se zavedam kako zelo pomembna je podpora celotni družini takšnega otroka. Družina mu namreč predstavlja osnovno podporo. Pomembne novosti zakona so tudi uvedba predstavnika družine, razširitev razvojnih ambulant ter financiranje razvojnih oddelkov vrtcev za otroke s posebnimi potrebami, s čimer želimo razbremeniti občine. Kot pozitivno pa bi izpostavila tudi to, da je zakon osnovan na pilotnem projektu, ki se bo začel izvajati 1. julija letos. Tako bomo pridobili izkušnje in po potrebi v prihodnje to področje še izboljšali,” je ob potrditvi Predloga zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami v drugi obravnavi dejala predlagateljica zakona, poslanka SMC, dr. Jasna Murgel.

Na današnji seji odbora je spomnila na ključne novosti, ki jih zakon prinaša. Kot je poudarila, je osnovni namen zakona zagotoviti celostno in večdisciplinarno obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami v razvojnih ambulantah. Le te se bodo razširile z več strokovnjaki z zdravstvenega področja, s strokovnjaki iz izobraževalnega področja ter s socialnimi delavci. Poleg tega se zakon osredotoča na pomoč celotni družini in ne zgolj na otroka s posebnimi potrebami. ”V obstoječem sistemu obstajajo številni elementi zgodnje obravnave, tako na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Z obravnavnim predlogom zakona ne želimo dajati vtisa, da to področje ni urejeno. Želimo le povezati obstoječe oblike zgodnje obravnave v povezan, koordiniran sistem, ki bo nudil oporo celotni družini,” je izpostavila dr. Murglova. Pomembna novost pa je tudi uvedba predstavnika družine. ”Predstavnika bo izbrala družina sama, gre za osebo, ki ima na tem področju izkušnje. Pomembno je, da bo ta oseba družini nudila pomoč ne kot strokovnjak v razvojni ambulanti, temveč kot oseba, ki ima na tem področju osebne izkušnje,” je pojasnila poslanka.