Dr. Jasna Murgel: S sprejemom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami narejen pomemben in potreben korak naprej na tem področju

»S sprejemom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se mi zdi izrednega pomena, da družinam z otroki s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki damo sporočilo, da bo država poskrbela za oblikovanje sistema, ki bo zagotovil podporo tem družinam in povezal različna področja, v okviru katerih se obravnavajo tako otrok kot družina v tem zgodnjem obdobju otrokovega življenja, ki je zelo pomembno za nadaljnji razvoj otroka in družine« je ob današnjem sprejemu Zakona povedala njegova predlagateljica, poslanka SMC dr. Jasna Murgel.

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami pa ne povezuje le različnih področij, v okviru katerih se obravnavajo tako otrok kot njegova družina, ampak je povezal tudi različne poslanske skupine. Zakon so podprli skoraj vsi poslanci Državnega zbora, na kar je predlagateljica, dr. Murgel zelo ponosna. »Pomembno je, da je ta Zakon sprejet skoraj soglasno in da smo zaradi pomembnosti teme presegli ideološka, politična in strankarska nasprotja, ki obstajajo sicer. Delitve smo presegli v korist družine in otrok, ki se spopadajo z izzivi drugačnosti in tako naredili pomembno izboljšavo in korak naprej,« je še dodala dr. Jasna Murgel.

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami zagotavlja celostno in večdisciplinarno obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami v razvojnih ambulantah, ki jih razširja s strokovnjaki iz zdravstvenega področja, izobraževalnega področja in s socialnimi delavci. V proces vključuje celotno družino, uvaja se predstavnik družine, predvideno je financiranje razvojnih oddelkov vrtcev za otroke s posebnimi potrebami, kjer se razbremenjuje občine. Zakon je osnovan na pilotnem projektu, ki se je začel izvajati 1. julija letos.