Dr. Jasna Murgel: Otroke s posebnimi potrebami moramo postaviti v ospredje

”Področje celostne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami ni ustrezno urejeno že vrsto let, čeprav imamo v Sloveniji približno 15 odstotkov otrok z rizičnimi dejavniki v razvoju oziroma s posebnimi potrebami. Če ugotavljamo, da je otrok, ki imajo rizične dejavnike v razvoju nekje 40 do 60 tisoč in to številko pomnožimo s številom družinskih članov, dobimo približno desetino prebivalstva Republike Slovenije, ki jo ta zakon zadeva. Ne gre namreč samo za otroka, temveč tudi za celotno družino, ki je njegova osnovna podporna enota. Zato sem vesela, da je Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami zagledal luč sveta, saj je njegov osrednji namen krepiti ter razširiti obstoječe zmogljivosti za zagotavljanje storitev zgodnje obravnave otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam” je poslanka ob parlamentarni obravnavi zakona podala svoje misli.

Cilj predlaganega zakona je torej zagotoviti varstvo otroka ter multidisciplinarno obravnava otroka ter celotne družine. ”Razširili bomo razvojne ambulante, kjer so ti otroci obravnavani in zagotovili financiranje s strani države za razvojne oddelke vrtcev za otroke s posebnimi potrebami,” je še izpostavila poslanka dr. Murgel. Glavne vsebinske rešitve se torej nanašajo na izvajanje storitev zgodnje obravnave ter preoblikovanje razvojnih ambulant v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo delovali multidisciplinarni timi. Med drugim pa predlog zakona določa tudi:
1. določitev izvajalcev storitev zgodnje obravnave in njihova povezava preko koordinatorja pomoči družini
2. Način prepoznavanja in napotitve v center za zgodnjo obravnavo
3. Zagotovitev pomoči staršem s predstavnikom družine
4. Določitev možnih vsebin individualnega načrta pomoči družine
5. Povezovanje centra za zgodnjo obravnavo s strokovnimi delavci vrtca in centri za socialno delo
6. Ukinitev postopkov usmerjanja za predšolske otroke