Dr. Dragan Matić: V SMC želimo slovensko kulturo in turizem povezati

”Kulturni turizem je najhitreje rastoča panoga znotraj turizma. Obsega okoli 40 % turistične ponudbe, po izračunih Svetovne turistične agencije pa naj bi do leta 2020 postala prevladujoča panoga turizma,” je pred današnjo skupno sejo odbora za kulturo in odbora za gospodarstvo na temo kulturnega turizma dejal predsednik odbora za kulturo, dr. Dragan Matić. S tem se je strinjal tudi poslanec Marko Ferluga, ki je pred sejo spomnil na prizadevanja trenutne vlade glede turizma na sploh: ”Slovenska turistična organizacija se je v času naše vlade osamosvojila, namenili smo dodatna sredstva za oglaševanja slovenskega turizma po svetu. Lahko trdimo, da je naša vlada storila korake v pravo smer. Država se na turizem dobro odziva, je pa potrebno nekatere zadeve še urediti. Od plač v turizmu do kvalitetnega izobraževanja kar nas čaka v bodoče.”

Poslanec dr. Matić je poudaril, da so kulturni turisti za vsako državo izjemnega pomena, saj v primerjavi z ”navadnimi” turisti porabijo več denarja in dalj časa ostanejo v kraju, kjer so nastanjeni. ”Potrebno je zagotoviti , da se bodo vsa sredstva, ki bodo prišla iz naslova kulturnega turizma, po nekem sistemu prelivala v kulturno ponudbo. Kulturna ponudba pomeni primerno obnovljeno kulturno dediščina z ustrezno vsebino in z ustreznim številom kvalitetnih kulturnih prireditev, festivalov in ostalega. Vse to namreč zagotavlja hitro rast na področju kulturnega turizma,” je dejal poslanec dr. Dragan Matić. Dodal je, da je bo v tem kontekstu potrebno okrepiti tudi strateško sodelovanje med resorjema za gospodarstvo in za kulturo in dialog s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, ki so ključnega pomena na tem področju.

Poslanec Marko Ferluga pa je pred današnjo skupno sejo izpostavil, da smo nedavno nazaj prebili mejo štirih milijonov turistov v Sloveniji lansko leto. Ob tem je izrazil tudi pohvalo vsem deležnikom v turizmu, ki so vsak po svoje prispevali svoj k zgodbi o uspehu. ”To ocenjujem kot zelo pozitivno. Ne pozabimo tudi na dejstvo, da je v naši država stopnja varnosti relativno visoka, tako da se turisti v Sloveniji počutijo varne in dobrodošle. To je v sedanjem času pomembno.”