Dr. Dragan Matić: “Po desetletjih zaostajanja za razvitimi državami Evrope in severne Amerike tudi Slovenija uvaja umetniški delež v javnih investicijah”

»Novela zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo predstavlja enega redkih primerov, ko imamo na mizi spremembo predpisa s področja kulture, ki je v izrazitem javnem interesu. Je v interesu kulture v najširšem pomenu besede, v interesu nacionalne umetnosti in v interesu tistih umetnikov, ki sicer nimajo možnosti pridobivanja javnih sredstev, saj nimajo svojih agencij oz. javnih zavodov,« je na današnji seji dejal predlagatelj novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, poslanec dr. Dragan Matić.

»Pričujoči ukrep prinaša nekaj, kar je bilo od časov prvih civilizacij samoumevno. Torej, da se v javne stavbe in javni prostor vgrajuje znamenje časa, odraz kulture neke dobe in to v najžlahtnejši obliki – v obliki umetniškega dela,« je dejal predlagatelj zakona dr. Matić. »Verjamem, da se bodo umetniška dela približala ljudem, da se bo vrednost javnega okolja oplemenitila, da se bo spodbudila ustvarjalnost, da se bodo ljudje začeli zanimati za umetnost, in, ne nazadnje, da se bodo pokazali pozitivni učinki tudi v povsem materialnem smislu – ko govorimo o pomenu kulturne ponudbe za razvoj kulturnega turizma«, je še dodal dr. Matić.

Poslanec mag. Branislav Rajić je poudaril, da bo ”novela oživila povsem zamrl trg likovne ustvarjalnosti, bistven učinek ukrepa pa je kulturna obogatitev javnih prostorov in posledično dvig bivalne kulture.«

Novela zakona prinaša obveznost, da investitorji, ko gre za javne investitorje, v okviru projekta namenijo 1 oz. 1,25% sredstev za umetniški delež. Zavezanci bodo morali del investicijskih sredstev konkretne investicije nameniti za nakup likovnih oz. umetniških del v primerih projektov, ki so financirani ali sofinancirani z javnimi sredstvi in projekti javno zasebnega investicijskega partnerstva. Gre seveda le za večje investicije, za katere je v skladu z zakonom potrebno gradbeno dovoljenje. Pri tem je potrebno poudariti, da so izrecno izvzete investicije v javno gospodarsko infrastrukturo, kot so železnice, ceste, kanalizacije itd., razen parkovnih površin in čakalnic.