Dr. Dragan Matić ob dnevu reformacije: Vsaka generacija mora prepoznati znamenja sprememb, da ohrani svoj jezik

Protestantizem je bistveno doprinesel k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika. Sodobna slovenščina stoji na ramenih naših velikanov, literatov in jezikoslovcev, ki so vzpostavili osnove za skupni jezikovni sistem – prvi v vrsti med njimi je prav Primož Trubar. Njegov velik podvig v okviru protestantskega reformatorskega gibanja je slovenščini ustvaril podlago, da se je lahko – mnogokrat v zelo težkih pogojih – razvijala do zavidljivega statusa, ki ga ima sedaj. Slovenščina je uradni jezik v samostojni državi in eden od uradnih jezikov Evropske unije. Je polno funkcionalen jezik, prisotna je v vseh okoljih in vlogah.

A ker se družba in z njo jezik venomer spreminjata in soočata z novimi okoliščinami, je pomembno, da se na izzive pravočasno in v zadostni meri odzovemo. Pred nami je digitalna revolucija, ki korenito spreminja komunikacijske navade in družbo nasploh. Dosežke na področju digitalnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij včasih primerjajo z izumom tiskarskega stroja. Na eni strani je tiskarski stroj sicer prispeval k skokovitemu povečanju izmenjave informacij, po drugi pa je pripomogel k izginotju mnogih jezikov. Jezike, ki niso prišli do tiskane oblike, so uporabljali vse manj. Vprašanje je, ali prihod digitalne dobe ne bo prinesel podobnega učinka.

Zato je pomembno, da se izziva naše generacije lotimo s predanostjo in vztrajnostjo. Pri tem se lahko zgledujemo pri naših protestantskih piscih v 16. stoletju, ki so izziv svoje dobe uspešno prestali in prepoznali znamenja takratnih časov.”