Dr. Dragan Matić: Novela zakona o glavnem mestu Republike Slovenije Mestno občino Ljubljana zgolj izenačuje z ostalimi občinami in je ne priviligira

»Z novelo zakona o glavnem mestu želimo zagotoviti model financiranja, ki bo omogočil stabilnejše načrtovanje državotvornih projektov in funkcij Mestne občine Ljubljana (MOL). S to novelo se bo delež dohodnine v proračunu MOL prvič po letu 2010 dvignil nad 10 milijonov evrov,« je ob robu današnje seje Državnega zbora poudaril poslanec SMC, dr. Dragan Matić. Poslanke in poslanci so na današnji seji podprli novelo Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, s katero se določa delež dohodnine, ki bo za posamezno proračunsko obdobje pripadal glavnemu mestu Slovenije.

Predlagani model financiranja se nanaša na štiriletno obdobje, kar samo po sebi zagotavlja večjo finančno stabilnost in lažje načrtovanje razvoja glavnega mesta.

»Ljubljana je vsestransko središče naše države in simbolni dom vseh Slovencev. Ta je lep, sodoben, v mnogočem vzoren. In vedno, ko nagovarjamo svet, dostojen. Zato pozdravljamo potezo Vlade, ki je s predlagano novelo zakona o glavnem mestu sledila predlogom MOL za ureditev zanesljivejšega modela financiranja funkcij in nalog glavnega mesta iz naslova dohodnine. Na ta način zagotavljamo uravnotežen model financiranja največje občine, ki ima v primerjavi z vsemi ostalimi občinami posebne naloge. Pri tem stojimo na stališču, da ne gre za privilegiranje MOL, ampak za izenačevanje ali komur je bliže, popravo krivic,« je poudaril poslanec dr. Dragan Matić.