Dr. Dragan Matić: Ministrstvo za kulturo ima vse zakonske podlage, da vsebinsko odloča o prevzemu Pro Plusa

Odbor za kulturo je na svoji 21. nujni seji pozval Ministrstvo za kulturo, da odpravi dvome javnosti v dosedanje ravnanje v zvezi z najavljenim prevzemom medijske hiše Pro Plus in v obnovljenem postopku odloči vsebinsko, pri čemer naj bo glavno vodilo zaščita javnega interesa na področju medijev.

Kot je na nujni seji odbora za kulturo izpostavil predsednik odbora in poslanec dr. Dragan Matić, je ” PRO PLUS najbolj vplivna medijska hiša v državi. V 100% lasti ima TV programe POP TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino ter eno izmed najbolj obiskanih spletnih strani v državi, 24ur.com ter dosega 48% gledalcev in 75% tržni delež. Realizacija prevzema Pro Plusa bi pomenila največji medijski prevzem v zgodovini slovenskih medijev in medijev na območju nekdanje Jugoslavije. Kljub relativno dobremu opisu dejanskega stanja v vlogi za prevzem Pro Plusa, pa se je ministrstvo za kulturo oprijelo stališča, da družba PRO plus ni vpisana v razvid medijev kot izdajateljica TV oz. radijskih programov in da zato omejitev zanjo po prvem odstavku 58. člena zakona o medijih ni potrebna. Na tej osnovi je ministrstvo vlogo za prevzem družbe Pro Plus zavrglo in vsebinsko o prevzemu sploh ni odločalo. Tako o vsej zadevi postopek ni stekel in to ne glede na določbe 58. člena, ki omejuje koncentracijo medijev, 57. člena, ki definira kaj so povezane osebe in 61. člena, ki govori o nezdružljivosti opravljanja telekomunikacijske ter radijske in televizijske dejavnosti.”

Ob tem je dr. Matić še poudaril, da bi ”moralo Ministrstvo za kulturo v prvi vrsti skrbeti za javni interes na področju kulture in medijev. Javni interes pa je medijski prostor, ki zagotavlja pravico do informiranja ter možnost za izbiro raznovrstnih, kvalitetnih medijskih vsebin.”