Umetniški delež: nov sistemski ukrep za kulturno obogatitev javnih prostorov

Parlamentarni odbor za kulturo je potrdil novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki jo je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev, s prvopodpisanim dr. Draganom Matićem. ”Z zakonom želimo oživeti trg na področju kulturne ustvarjalnosti, likovnim umetnikom omogočiti stabilnejše razmere za delo, javne prostore kulturno obogatiti, dvigniti bivalno kulturo in spodbuditi boljše ozaveščanje o kvaliteti prostora,” je kot osrednje cilje sprememb zakona izpostavil dr. Matić.

Novela zakona uvaja nov sistemski ukrep – umetniški delež v javnih investicijskih projektih – ki bo javne investitorje ob gradnjah ali obnovah objektov zavezal, da del sredstev namenijo za opremo z umetniškimi deli, in sicer 1,25 ali 1 odstotek vložka od vrednosti celotne naložbe. 1,25 odstoten vložek bi veljal za investicije pod 10 milijoni evrov, 1 odstotek vložka pa za investicije nad 10 milijoni evrov.

Predlog novele je bil izhodiščno zasnovan kot obvezen ukrep za javne investicije tako na državni kot lokalni ravni, a se po uskladitvi s predstavniki lokalnih skupnosti, ta ukrep za občine sedaj nanaša zgolj kot priporočilo. Tistim občinam, ki želijo slediti umetniškemu deležu v javnih investicijah, tako novela zakona omogoča, da ga po lastni presoji izvajajo enako kot država.

”Ukrep ne predstavlja novega davka, saj so zavezanci osebe javnega prava in ne fizične osebe, torej posamezniki”, je poudaril dr. Matić. Investicije se bodo lahko efektivno podražile za največ pol odstotka in še to šele po prehodnem obdobju, v katerem bi bilo mogoče vse investicije načrtovati, vključno s sredstvi za likovno opremo.