Dr. Cerar za Studio ob 17-ih: Ni več časa za prelaganje odločitev

Predsednik vlade in SMC  je v pogovoru za nacionalni radio v oddaji Studio ob 17-ih poudaril, da ni več časa za prelaganje odločitev pri sprejemanju sprememb zakona o tujcih. Čas je seveda za razmislek v zakonodajnem postopku, vendar mora zdaj parlament opraviti delo in upam, da bo zakon sprejet, je dejal. Pojasnil je, da je generalnemu sekretarju Sveta Evrope odpisal, da je Slovenija odprta država, saj je doslej tudi v času najtežjih preizkušenj lani in predlani na human način in solidarno z drugimi državami skozi Slovenijo prešlo skoraj pol milijona ljudi, ki jim je naša država zagotovila varnost. Pol milijona je 23 odstotkov našega prebivalstva. Take obremenitve še ni doživela nobena država na svetu, je dejal.

“Moja prva skrb, kot predsednika vlade so ljudje. Najprej naši državljani seveda, potem pa tudi migranti, oziroma vsi ljudje, ki se znajdejo na našem ozemlju,” je poudaril. Do največjih kršitev človekovih pravic bi prišlo, če bi nezakonito prišlo toliko migrantov, da bi bila ogrožena varnost slovenskih državljank in državljanov in tudi samih migrantov. S spremembo Zakona o tujcih bi v primeru močnega dotoka nezakonitih migracij lahko državni zbor z dvotretjinsko večino na predlog vlade sprejel začasen ukrep, po katerem bi lahko te tujce zavračali v obmejnem pasu, je dejal. “In ob tem moramo še upoštevati, da seveda varujemo še schengensko mejo.

“Slovenija je v samem vrhu držav po odstotku tistih, ki smo jih sprejeli po prostovoljni kvoti. Se pravi, mi smo iz Italije, iz Grčije vsak mesec do zdaj sprejemali te ljudi v nekem obvladljivem številu. Ne morem pa in ne bom dovolil, kot predsednik vlade, da to število naraste tako, da bo naenkrat naraslo, da bo neobvladljivo, da nastanejo varnostni problemi, da bodo ljudje potem razumete, se sami začeli organizirati in podobno. Ne. Država mora poskrbeti za to, da bodo človekove pravice vsem zagotovljene,” je dejal predsednik vlade.

Opozoril je na možnost, da Slovenija postane žep, če bi sprejemala migrante, medtem ko bi države severno od nas zapirale meje. “Če se zaprejo meje severno od nas, potem bomo v tednu, dveh treh lahko postali varnostno super ogrožena država. In v taki situaciji ne migranti ne naši ljudje ne bodo uživali nobenih pravic. In zato trdim, da ne moremo razlagati nobene mednarodne konvencije ali ustave tako, da bi razlaga peljala v takšno rešitev človekovih pravic,” je pojasnil.

Premier je poudaril, da je izrazito proti spodbujanju strahu in mržnje do tujcev. “Strah spodbujajo negativci tisti, ki želijo pravzaprav razkroj, slabo. Tisti, ki je pozitiven, se obrača spodbudno ljudem, se obrača na pozitivna čustva. In v tem primeru moramo biti taki,” je dejal. V zvezi z napadom na ravnatelja mariborske osnovne šole je predsednik poudaril, da je “sramotno hujskanje proti trem otrokom v neki šoli, ki so pač prišli iz begunskih družin”.

Predsednik vlade se je zavzel za skupno evropsko politiko, ki bo učinkovita, da bo že na zunanjih mejah Evropske unije nadzirala vstop migrantov in da bomo kot Evropa pomagali državam, kjer krize izvirajo. Zakonodaja je nastajala v časih, ko si ni nihče predstavljal tega, čemur lahko skorajda rečemo selitve narodov, zato po njegovi oceni potrebujemo nove rešitve.

Koalicija je spremembo Zakona o tujcih sprejela po zelo tehtnem premisleku. Pripravljali so ga leto dni, da bi našli rešitve, ki so skladne z Ustavo in mednarodnim pravom. Premier je poudaril, da podpira zakon, vendar takšen, da bo ustavno pravno in mednarodno pravno sprejemljiv. Opozoril je, da opozicija ocenjuje, da je zakon še bistveno preblag, premil in da bi morali zavzeti bistveno strožje ukrepe.

Tehničnih ovir Slovenija ne bo odstranila, dokler ne bo jasno, kaj se bo z migracijami dogajalo, dokler ne bo jasno, da je ta tok ilegalnih migracij zaustavljen do te mere, da jih ne rabimo več, je pojasnil premier. Ovire so postavljene, da usmerjajo tok migrantov na na točke vhoda v državo. “Mi ne zapiramo s tem meje, ampak nadziramo vhod, da se morajo torej zglasiti na kontroli, da vidimo, ali izpolnjujejo pogoje. In to je naša schengenska dolžnost.”

O arbitraži je premier dejal, da gre za skupno “zavezo s sosednjo državo Hrvaško ob njihovem vstopu v Evropsko unijo, to je bil tudi nek pogoj za to, da so lahko takrat vstopili, da bomo na praven način rešili mejno vprašanje, ki ga prej, mislim da 19 let približno, nismo mogli rešiti z dvostranskimi razgovori”. Ta dogovor in razsodbo bo Slovenija spoštovala. “Jaz verjamem, da moramo s Hrvaško dobro sodelovati. Tam, kjer pač to ne gre, imamo tudi take točke in v preteklih letih se jih je nabralo kar nekaj, moramo pač najti rešitve, bodisi po pravni poti ali pa poti dogovarjanja,” je dejal.

Premier je poudaril, da ima koalicija skupen cilj, to je kvalitetno javno zdravstvo. O zdravstveni reformi je dejal, da ne gre za enkraten dogodek, saj ministrica izvaja reforme vsak dan, tako pri uvajanju e-recepta in e-napotnice, izvedli smo prvo skupno javno naročilo, ves čas potekajo dejavnosti proti korupciji v zdravstvu. Premier je pojasnil, da je ministrica že vložila jedrno zdravstveno zakonodajo. Poudaril je, da vlada dela tudi v smeri skrajševanja čakalnih dob in da bo vlada za to tudi namenila sredstva.

O zahtevah za povečanje minimalne plače je predsednik vlade dejal, da razprava v bistvu že poteka. “O vsaki stvari se moramo pogovarjati in vi veste, da smo mi bili tista vlada, ki je ponovno vzpostavila organiziran socialni dialog, ki je za nekaj let nekoliko zamrl v tej krizi. Mi se pogovarjamo z gospodarstvom, s sindikati javnega sektorja, delodajalci in delojemalci v gospodarstvu,” je dejal. Spomnil je na ukrepe, ki jih je ta vlada že sprejela, povečanje zaposlenosti, tudi med mladimi, na odločitev, da bo najnižja pokojnina za polno delovno dobo znašala najmanj 500 evrov.

Predsednik vlade je o SMC dejal, da gre za stranko samorastnikov, katere člani so neobremenjeni, želijo dobro Sloveniji in niso stranka s starimi povezavami. V zvezi z letošnjimi volitvami za predsednika republike je premier dejal, da stranka razmišlja o nekaterih možnih kandidatih za predsednika, vendar odločitev še ni bila sprejeta.