Dr. Cerar v Državnem zboru: »Prav se mi zdi, da vodo – tekoče zlato 21. stoletja – zaščitimo na najvišji pravni ravni«

Državni zbor bo na današnjem zasedanju odločal o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Poslanke in poslance je ob pričetku zasedanja nagovoril tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.
Premier dr. Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da je njegova vizija Slovenije “zelena Slovenija, ki preudarno izkorišča svoje številne naravne danosti in skrbi za svoje okolje. To je Slovenija, ki je energetsko samopreskrbna s pomočjo obnovljivih virov. Slovenija, ki je po svetu prepoznana kot prestolnica zelenega turizma.” Dodal je, da je njegova vizija Slovenije “moderna Slovenija, ki vnaprej, proaktivno, naslavlja izzive prihodnosti. Zaščita vode je ključna tema prihodnosti, saj vemo, da je voda nenadomestljiva strateška dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče. Voda je vir življenja.”
Predsednik vlade dr. Cerar je opozoril, da “naraščanje prebivalstva, podnebne spremembe in vedno večji interes korporacij po tej vitalni dobrini terjajo od nas večjo zaščito naše vode in slovenskih vodnih virov”. Premier verjame, da “je naša skupna želja, da bi vsak naš državljan vedno imel pravico do pitne vode: to, da lahko v Sloveniji skorajda povsod pijemo vodo iz pipe, ni samoumevno. Gre za velik slovenski privilegij, ki ga moramo ohraniti ne samo za nas, ampak tudi za naše prihajajoče generacije.”
Premier je povedal, da je spomladi leta 2014, pred vstopom v politično življenje, v Pravni praksi zapisal, da je “voda tisto naše bogastvo, glede katerega so kakršnekoli politične in druge zakulisne igre ter strokovni in podobni večji spregledi in napake v prihodnje popolnoma nedopustni”. Čestital je Državnemu zboru, ki je po dolgih mesecih usklajevanja prišel do skupnega predloga ustavnega zakona. Poudaril je, da se mu zdi “prav, da smo si za zaščito ene najpomembnejših slovenskih naravnih dobrin vzeli dovolj časa ter skupaj poiskali konsenzualen način, da vodo – tekoče zlato 21.stoletja – zaščitimo na najvišji pravni ravni, v Ustavi Republike Slovenije”.
Premier dr. Cerar posebej pozdravlja dejstvo, da so “vse parlamentarne stranke pri usklajevanju ustavnega besedila upoštevale ne le ustavnopravno stroko, temveč prisluhnile tudi civilni družbi. Rešitve, ki se rodijo iz tesnega dialoga in sodelovanja med stroko, politiko in zainteresirano javnostjo, so praviloma najboljše za ljudi in državo.”
Predsednik vlade dr. Miro Cerar je izpostavil, da je “naša zelena Slovenija ena izmed najbolj vodnatih držav na svetu. Slovenska voda je kakovostna in prav zaradi svoje vrednosti bo v prihodnosti gotovo zbudila apetite tujih držav ali multinacionalk. Bolj, ko bo voda postajala redka dobrina, bolj bodo naraščali pritiski, ki pa jim ne smemo popustiti.” Opozoril je, da “smo to dejstvo imeli na vladi v mislih tudi, ko smo se pogajali o trgovinskem sporazumu CETA. Slovenska vlada je bila edina vlada v okviru držav EU, ki je zahtevala opredelitev zaščite vodnih virov znotraj sporazuma. V besedilo skupne izjave je tako vključeno posebno poglavje z naslovom »Voda«. CETA tako zaradi prizadevanj Slovenije v polnosti ohranja pravico pogodbenic, da same odločajo, kako uporabljati in varovati vodne vire.” Premier dr. Cerar je poudaril, da “to kaže jasno zavezo naše vlade, da ohranimo Slovenijo zeleno ter da si v dobrobit državljank in državljanov ter naših zanamcev prizadevamo za ohranitev slovenske vode in vodnih virov”.
Premier dr. Cerar je izpostavil, da pravzaprav z današnjim dejanjem hkrati “orjemo ledino v mednarodni skupnosti: v Evropski Uniji ima le še Slovaška pitno vodo in svoje vodne vire zaščitene na ustavni ravni. Ostale države namreč vodo varujejo le na zakonski ravni. Slovenija bo s sprejetjem ustavnih dopolnil tako postala zgleden primer države, ki v tem pogledu odgovorno stopa v prihodnost.”
Premier je zaključil: “V svojem imenu in v imenu celotne vlade vam izražam polno podporo za sprejem tega ustavnega zakona, da tako na najvišji pravni ravni zaščitimo vodo – našo življenjsko in strateško dobrino.”
Lepo pozdravljeni,