Dr. Cerar na 129. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Dr. Miro Cerar se v Helsinkih na Finskem udeležuje 129. zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope. V svojem današnjem nastopu je med drugim poudaril, da je Slovenija močna podpornica multilateralnega sistema in na pravilih temelječega mednarodnega reda ter da je regionalno sodelovanje ključnega pomena za ohranitev obstoječih ter razvoj novih norm in standardov.

Minister dr. Cerar je v svojem nastopu dodatno poudaril, da je izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice eno od temeljnih načel vladavine prava in da ima trenutno Slovenija le še 11 neizvršenih sodb. Pričakujemo, da bodo tudi naši partnerji spoštovali svoje obveznosti, ki izhajajo iz sodb mednarodnih sodišč in tribunalov. “Samo vladavina prava, ki vključuje tudi človekove pravice in svoboščine, omogoča demokratično družbo, kjer smo vsi enaki pred zakonom. Delovanje Sveta Evrope je danes pomembno bolj kot kdajkoli”, je izpostavill slovenski zunanji minister.

Minister dr. Cerar je v nagovoru izrazil tudi zaskrbljenost zaradi predloga o ukinjanju financiranja programov mladinskega sektorja pri Svetu Evrope. Mladinski sektor v Svetu Evrope že več kot 50 let velja za organ neposredne participacije mladih v procesih odločanja. Minister se je odločno zavzel za nadaljno ohranitev programov mladinskega sektorja.

Na formalnem zasedanju ministri razpravljajo o šestem poročilu generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda “Pripravljeni na prihodnje izzive – kako okrepiti Svet Evrope”, pa tudi o vlogi Sveta Evrope pri reševanju konfliktov in kriz v Evropi, zagotavljanju dolgoročne učinkovitosti sistema Evropske konvencije o človekovih pravicah, sodelovanju med Svetom Evrope in Evropsko unijo ter politiki Sveta Evrope do sosednjih regij. Minister je pozdravil strateško usmerjenost poročila v reševanje krize organizacije, ki članice poziva k spoštovanju pravnega reda in vzpostavljanju novih pravnih standardov za zaščito človekovih pravic pri uporabi umetne inteligence in v boju proti “sodobnemu suženjstvu”.

Minister dr. Cerar je imel sinoči ob robu ministrskega zasedanja dvostranska srečanja z generalnim sekretarjem Sveta Evrope Thorbjørnom Jaglandom, predvidoma se bo sestal tudi s komisarko za človekove pravice Sveta Evrope Dunjo Mijatović in z ministrom za zunanje zadeve Švice Ignaziom Cassisom.

Minister je na predvečer zasedanja na posebni ceremoniji podpisal Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in se udeležil komemorativne slovesnosti obeležitve 70. obletnice Sveta Evrope.

 

Govor ministra dr. Cerarja na 129. zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope