Dr. Cerar: Mladi so pomemben partner vlade

Premier dr. Miro Cerar je na seji sveta vlade za mladino poudaril, da so mladi pomemben partner vlade, zato bodo njihovim potrebam prisluhnili. Predsednik je mlade pozval, naj sodelujejo pri pripravi vladnih politik s svojimi predlogi, pristojne z vladne strani pa, da se z mladimi sestane in prisluhne njihovim predlogom ter jih, če je le mogoče, tudi uresniči.

Člani vladnega sveta za mladino so se sicer na današnji drugi seji dogovorili tudi o oblikovanju dveh delovnih skupin, katerih delo bo vsebinsko vezano na spremljanje izvedbenega načrta nacionalnega programa za mladino ter spremljanje izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Spregovorili so tudi o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je trenutno v javni razpravi in na katerega so mladi ministrstvu za okolje in prostor že podali svoje predloge, prav tako mladi predlagajo usklajevanje o predlogu pripravništev.