Dr. Brglez po seji Ustavne komisije DZ: Narejen nov, pomemben korak k zapisu pravice do pitne vode v ustavo

Predsednik Državnega zbora in ustavne komisije dr. Milan Brglez je po končani 1. nujni seji komisije izrazil zadovoljstvo, da so “sprejeli nov in pomemben korak vpisa vode v našo ustavo in s tem nadzorovanja naših vodnih virov za naše zanamce, torej za naše otroke”. “Storil bom vse, kot sem tudi do sedaj, da bo postopek čim prej dokončan in glede na to, kako stvari stojijo, izgleda, da bo v tem letu ta vpis dejansko tudi izveden,” je napovedal.

V ustavo bi zapisali 70. a člen, ki bi določal, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Poslanke in poslanci so tudi potrdili določilo, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Besedilo spremembe ustave mora sprejeti Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.