Dr. Brglez: Danes ni čas omahovanja, je čas poguma. Rezultati referenduma v VB nas ne smejo pasivizirati, ampak nam morajo dati dodatni zagon

V nadaljevanju posredujemo izjavo predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza glede referenduma v Veliki Britaniji.

“Začasni rezultati referenduma v Veliki Britaniji kažejo, da se je rahla večina volivcev odločila, da podprejo izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Ne glede na to, da odločitev volivcev v Veliki Britaniji spoštujem, pa menim, da se je Velika Britanija podala na pot, ki bo izjemno težka in trnova, ne samo zanjo, ampak tudi za države, ki z njo aktivno sodelujejo tako gospodarsko kot politično.

Velika Britanija je bila vse od njenega vstopa v Evropsko gospodarsko skupnost eden temeljnih kamnov razvoja evropskih integracij, prav tako pa je Velika Britanija del evropskega humanizma. V času, ko se Evropska unija sooča s številnimi spremembami in izzivi, bi lahko Velika Britanija, če bi še naprej ostala del Evropske unije, omogočila temeljit in korenit premislek o tem, kako želimo, da se naša skupna evropska domovina, ki je nastala iz gesla »nikoli več vojne«, razvija naprej. Sam menim, da je Evropska unija za vse države v Evropi edina prava pot. Je pot demokracije, miru in pot vladavine prava. Je pot gospodarskega razvoja in dviga blaginje za vse naše sodržavljane in sodržavljanke.

Danes ni čas omahovanja, je čas poguma.

Slovenija se je in se bo še naprej zavzemala za razvoj Evropske unije kot integracije, ki omogoča blaginjo našim državljankam in državljanom, za njeno poglobitev, širitev in solidarnost med njenimi članicami. To seveda ne pomeni, da bomo le nekritično opazovali, kakšni ukrepi se bodo sprejemali v Bruslju, ampak bomo morali še bolj aktivno pristopiti k izgradnji Evropske unije. Danes ni čas omahovanja, je čas poguma. Rezultati referenduma v Veliki Britaniji nas tako ne smejo pasivizirati, ampak morajo dati dodatni zagon temu, da vse države članice EU naredimo še več za boljšo, kakovostnejšo in predvsem državljanom in državljankam prijazno Evropsko unijo. Le s skupnim trudom bomo prišli do skupnega uspeha.

Slovenke in Slovenci smo znani po tem, da se ne vdamo zlahka. Pogum nam je vcepljen v naše narodno bistvo. Zato verjamem, da bomo vsi skupaj, tako kot smo se pred 25 leti zoperstavili vsem silam, ki so želele onemogočiti našo samostojno in suvereno državo, še bolj aktivno gradili našo skupno evropsko domovino.”