Dodatni predlogi ukrepov za PKP2

V Poslanski skupini SMC smo se že ob sprejemu prvega zakonskega paketa o interventnih ukrepih za omilitev posledic (#PKP1) zavedali, da jih je na eni strani potrebno čim prej sprejeti, na drugi pa ukrepe za omilitev posledic epidemije čim prej dopolniti na način, da bo zajet čim širši del tistih, ki so se zaradi epidemije znašli v stiski in negotovosti. V tem času smo prejeli veliko število pobud državljank in državljanov, ki smo jih proučili in nekatere vključili v svoje predloge.

PS SMC je tako že posredovala dodatne predloge ukrepov s katerimi dajemo pobudo za dopolnitev smernic za pripravo #PKP2, pri nekaterih ukrepih pa smo predvideli konkretne predloge za spremembo nekaterih členov, sprejetih v okviru #PKP1.  Zajeta so področja financ, gospodarstva, kmetijstva, sociale in tudi šolstva. 

Podrobno smo se lotili področja vseh samozaposlenih. Predlagamo finančno pomoč in oprostitev plačila prispevkov tudi za delno samozaposlene, kamor sodijo tudi tisti samozaposleni starši, ki so zaposleni za krajši delovni čas.

Nadaljnje smo predlagali:

 • delodajalce se za tiste delavce, ki v času epidemije delajo, oprosti plačila vseh prispevkov
 • pravičnejši pogoji ugotavljanja zmanjšanih prihodkov podjetij in samozaposlenih
 • izjema pri plačilnih rokih za gospodarske družbe v javni lasti, ki opravljajo gospodarsko javno službo (komunalne, poštne in podobne storitve)
 • dodatna finančna sredstva za bolnišnice
 • moratorij na plačilo leasingov
 • pomoč zavarovalnim zastopnikom in zavarovalnim posrednikom
 • pomoč za družinske pomočnike, ki so upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek
 • krizni dodatek za izredne študente, ki niso zaposleni
 • ukrep za zaščito potrošnikov zaradi odpovedanih potovanj
 • pomoč glasbenim avtorjem
 • znižanje koncesijske dajatve za ribiške družine
 • prav tako menimo in predlagamo, da bi morali sprejeti ukrepi veljati dlje časa od predvidenega

Na pobudo SMC pa bodo v noveli #PKP1 sedaj do solidarnostnega dodatka upravičeni tudi invalidi, ki so delno zaposleni. Pri pregledu gradiva smo opazili, da so prav gotovo čisto po nesrečnem naključju izpadli in to se zdaj tudi popravlja.

Ti ukrepi so pomembni ne samo za to, da bomo skozi epidemijo šli lažje, ampak, da bomo iz nje stopili dobro pripravljeni tudi na življenje po njej. Časa za razmišljanje o tem, kako bo ni več, sedaj je čas, da se sprejmejo ukrepi, ki nam bodo omogočili, da bomo nastalo situacijo čim bolje obvladali. Čas po epidemiji ne sme biti čas stisk in negotovosti državljank in državljanov, ampak čas novih priložnosti.