Digitalizacija pravosodja ena od prednostnih nalog ministrstva za pravosodje

V sodelovanju z vrhovnim sodiščem tako že poteka okrepitev videokonferenčnih zmogljivosti sodišč in drugih pravosodnih organov. Na prednost informatizacije je pokazala tudi trenutna situacija, v kateri se je znašla država v času epidemije Covid-19. 

Aprila je bila tako s predodelitvami najprej zagotovljena videokonferenčna oprema za zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Oprema je že bila uporabljena za izvedbo videokonferenčnega naroka z okrožnim sodiščem v Kopru v kazenski zadevi, v kratkem se tam pričakujejo nadaljnji videokonferenčni naroki. Zaključuje se tudi opremljanje zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Povšetova in še dveh večjih policijskih postaj, Ljubljana Moste in Kočevje. 

Nekaj videokonferenčnih kompletov pa bo namenjenih tudi  tistim sodiščem, ki jih trenutno najbolj potrebujejo, to so okrožna sodišča v Mariboru, Murski Soboti in Celju. 

Uporaba videokonferenčnega sistema je že pokazala številne prednosti, ki se kažejo v večji dostopnosti in učinkovitosti pravosodnih organov, ki tak sistem že uporabljajo. 

Pri tem se za ministrstvo za vso pomoč in podporo zahvaljuje tehničnemu osebju posameznih sodišč oziroma zavodov za prestajanje kazni ter centru za informatiko na vrhovnem sodišču.