Danes v Državnem zboru rešujemo varnostni, sanitetni in ekološki izziv nakopičene odpadne embalaže

Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes na redni seji v Državnem zboru, v razpravi o predlogu Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE) poudaril, da je ta »zakon kljub svoji interventni naravi nastajal v širokem soglasju, ne le s poslankami in poslanci Državnega zbora, temveč tudi s predstavniki komunalnega gospodarstva, državnimi svetniki, ne nazadnje pravniki”.

Minister je poudaril, da zato pričakuje, da bo zakon sprejet, saj v komunalnih podjetjih dejansko zmanjkuje prostora za skladiščenje odpadne embalaže. V Sloveniji imamo zato varnostni, sanitetni in ekološki problem, ki ga danes interventno rešujemo. Minister je dodal še, da je nacioanlni sistem ravnanja z odpadno embalažo zatajil, o tem pričajo številni kupi smeti po celi državi, zato ga bo potrebno opredeliti na novo. Minister Leben je sklenil: »V prihodnjem letu bomo spremenili Zakon o varstvu okolja, kjer bomo na novo definirali sistem ravnanja z odpadki.«

Stališče poslanske skupine SMC je predstavil poslanec Gregor Perič. Dejal je, da ima problematika kopičenja odpadkov dolgo brado, žal pa smo šele danes prišli do točke, ko se pogovarjamo o rešitvi. Po mnenju poslancev je bila Slovenija na pragu ekološke katastrofe in v tem trenutku smo ujeli zadnji vlak. “Nakopičena embalaža ne predstavlja  samo resnega okoljevarstvenega tveganja, temveč je to problematično tudi z vidika zdravja in varnosti. Ekonomska korist nikakor ne sme prevladati nad varstvom okolja in nad ustavno zagotovljeno pravico državljanov do zdravega življenjskega okolja,” je poudaril.