Danes praznujemo dan suverenosti

Z dnevom suverenosti bomo letos prvič obeležili dan, ko je v času osamosvojitvenih dogodkov pred 24 leti ozemlje Slovenije zapustil zadnji jugoslovanski vojak. Ta državni praznik je letos marca Državni zbor sprejel na predlog poslanca SMC Marjana Dolinška. Po njegovih besedah se bo dan suverenosti, ki ne bo dela prost dan, obeleževal kot dan ponosa, enotnosti in samozavesti na vse, kar je ohranjalo naš narod skozi stoletja.

Ob tej priložnosti je predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez pripravil poslanico, ki jo objavljamo v celoti:

Spoštovane državljanke, spoštovani državljani,

marca letos smo poslanci in poslanke aktualnega sklica Državnega zbora 25. oktober z več kot ustavno večino potrdili nov državni praznik, dan suverenosti, dan spomina na sklepno dejanje nastajanja slovenske države.

Pot od ideje o neodvisni in samostojni državi Sloveniji do njene uresničitve ni bila lahka in enostavna. Snovanje države pa je bilo nedvomno zgodovinsko dejanje, zgodovinski proces, ki je v tistih dinamičnih in prelomnih časih terjal veliko naporov, prizadevanj in tudi poguma. Najprej je morala dozoreti odločitev, da samostojna država ni le tisto, kar si resnično želimo, temveč je tudi dejansko uresničljiva. Tej odločenosti, ki je bila temelj za nadaljnji razvoj dogodkov, pa so sledili številni večji ali manjši osamosvojitveni koraki, ki so nas privedli do zastavljenega cilja, do neodvisne Republike Slovenije. Med te ključne korake v prvi vrsti gotovo sodijo majniška deklaracija, v kateri je bila prvič jasno izražena namera o suvereni državi slovenskega naroda; številna ustavna dopolnila k republiški ustavi, ki so nam zagotovila nujno potrebno legalnost; pa prve demokratične večstrankarske volitve, ki so v slovenski politični in družbeni prostor prinesle svež in optimističen veter. Seveda ne moremo mimo plebiscita, na katerem se je za samostojno in neodvisno Slovenijo opredelilo 88% vseh volilnih upravičencev, pa razorožitve teritorialne obrambe in ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite. Vrhunec je proces osamosvajanja zagotovo dosegel z razglasitvijo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 25. junija 1991, s katero je Slovenija dokončno prekinila državnopravne vezi s Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in se vzpostavila kot suverena država. A proces osamosvajanja se na tej točki oziroma z 10-dnevno vojno, ki je sledila, ni končal, ampak se je zavlekel še daleč v jesen. Osamosvojitvena dejanja Slovenije so bila zamrznjena za tri mesece, na slovenskem ozemlju pa je, sicer pod budnim očesom obrambnih in varnostnih sil Slovenije, še vedno delovala Jugoslovanska ljudska armada ter s svojo prisotnostjo onemogočala dejansko suverenost formalno pravno neodvisne države Slovenije.

Naša osamosvojitvena pot se torej ni zaključila s slovesno razglasitvijo samostojne in neodvisne republike Slovenije, temveč s tem, ko je slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak JLA. To sklepno dejanje slovenskega osamosvajanja se je zgodilo 25. oktobra 1991, ki ga danes praznujemo kot dan suverenosti.

Spoštovane državljanke in državljani,

upam, da bo obeležitev dneva suverenosti pripomogla k poznavanju tega nekoliko zapostavljenega, a ključnega dela slovenske zgodovine in da se bo tudi ta praznik, čeprav nov, trdno usidral v našo zavest kot dan ponosa in samozavesti, podobno, kot sta se usidrala sicer osrednja državna praznika, dan državnosti ter dan samostojnosti in enotnosti. Vsi skupaj namreč tvorijo nedeljivo celoto naše poti v samostojnost ter nas hkrati spominjajo, da smo tudi v najtežjih časih zmožni neverjetnih dejanj, neverjetnih dosežkov, da so težke okoliščine tiste, ki nas povežejo in združijo. Naj nam bo ta misel v spodbudo in vodilo tudi v teh zahtevnih dneh, ko je naša država postavljena pred številne težke preizkušnje.

Spoštovane državljanke in državljani,

iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu suverenosti!

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora