Dr. Simona Kustec Lipicer: 25. obletnica plebiscita priložnost za odgovorno politiko

Letos mineva 25 let od prelomnih dogodkov v zgodovini našega naroda, ko smo Slovenci na plebiscitu enotno izrazili odločno voljo za vzpostavitev lastne samostojne, neodvisne in suverene države. »Zgodovina slovenskega naroda je bila prežeta z upanjem in hrepenenjem po samostojnosti in enotnosti, temeljnima vrednotama vsakega naroda. Snovanje samostojne in neodvisne države je bil zgodovinski proces, v katerem so se morale v danih okoliščinah izoblikovati dovolj močna želja, odločenost, zrelost, pogum in odgovornost, ki so nas dokončno spodbudile k velikemu skupnemu cilju – naši neodvisnosti,« je izpostavila vodja Poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer.

»Proces osamosvajanja je zaznamovala mobilizacija civilne družbe z demokratičnimi gibanj na čelu, katerih voditelji so, prežeti z idejo človekovih pravic in svoboščin, skupaj s tedanjo politično elito sooblikovali intelektualno in politično podlago neodvisni državi«. Samostojnost in neodvisnost naše države smo dosegli skupaj – z lastnimi prizadevanji, znanjem in pogumom.

V zadnjih 25 letih smo dosegli veliko tudi v mednarodnem prostoru: vstopili smo v Evropsko unijo in NATO, bili smo nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, predsedovali smo Svetu Evropske unije, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter Svetu Evrope. V vseh omenjenih institucijah prevzemamo pomembne naloge.

Ob 25. obletnici plebiscita, ko se soočamo s številnimi evropskimi, globalnimi ter notranjimi izzivi, je čas, da se opomnimo, da v prizadevanjih za boljšo prihodnost slovenskega naroda in države znamo, zmoremo in moramo prevzeti tudi najvišjo možno politično odgovornost.