Jani Möderndorfer: Zakon o partnerski zvezi končno odpravlja diskriminacijo istospolnih parov pri dostopu do temeljnih ekonomskih in socialnih pravic

Ob sprejemu Zakona o partnerski zvezi poslanec SMC Jani Möderndorfer, ki je zakon vložil še kot nepovezani poslanec, poudarja, da »gre za ključni korak k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Danes poslanci stopamo po poti do popolne enakopravnosti istospolnih, saj odpravljamo diskriminacijo pri dostopu do temeljnih ekonomskih in socialnih pravic«. Sprejem Zakona o partnerski zvezi  je ključni mejnik na poti do popolne enakopravnosti istospolnih partnerskih zvez.

Poslanec Möderndorfer poudarja, da se »popolna enakopravnost v primerjavi s spremembo zakonodaje ne zgodi z danes na jutri, temveč je za premik v naših glavah – žal – včasih potreben čas več generacij«. »Prihodnjim generacijam se bodo današnje dileme ‘za kaj in za koga gre’ter umetno ustvarjeni strahovi zdeli povsem absurdni,« opozarja poslanec Möderndorfer.

Čeprav se na prvi pogled morda komu zdi, da izenačevanja pravic manjšine med nami, v tem primeru istospolno usmerjenih, nima nič za opraviti s človekovimi pravicami večine, to še zdaleč ne drži, izpostavlja poslanec, in dodaja, da smo priča civilizacijskemu premiku. Z izenačevanjem pravic istospolnih se daje veljava in krepi položaj človekovih pravic vseh posameznikov v naši družbi. Leta, desetletja neuspešnih poskusov, da bi pravno izenačili pravice istospolnih v Republiki Sloveniji, da bi pravno uredili razmerja, v katerih živijo posamezniki, so otipljiv dokaz, da človekove pravice niso samoumevne, opozarja poslanec Möderndorfer. Zakon o partnerski zvezi kaže na to, da je razširjeno prepričanje, da so pravice narojene in ne izborjene, zgolj utvara. Poslanec verjame, da s sprejetjem zakona dvigujemo nivo zavedanja o pomenu vseh pravic vseh članov naše družbe ter da je zato, da bi bile več kot leporečje, potrebno načelno podporo istospolnim spremeniti v aktivno zagovorništvo in v konkretne zakonodajne korake.

Möderndorfer je prepričan, da je zakon ustrezno pripravljen, čemur pritrjuje mnenje Vlade RS in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Zakon o partnerski zvezi ob tem, da odpravlja protiustavnost, ki jo je v svojih treh odločbah ugotovilo Ustavno sodišče, sledi volji volivk in volivcev, izraženi na referendumu o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Zakon ne širi oz. ne spreminja definicije zakonske zveze kot življenjske skupnosti med možem in ženo. Izključuje tudi pravico do skupne posvojitve otrok in do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Kot tak je Zakon o partnerski zvezi rešitev, ki ustrezno odgovarja na argumente pobudnikov referenduma, po drugi strani pa uresničuje konkretno zavezo istospolnim za doseganje njihove popolne enakopravnosti.

Poslanec Saša Tabaković je v predstavitvi stališča PS SMC poudaril, da bomo predlagani zakon v poslanski skupini SMC podprli. Opozoril je, da zakon kot zaokrožena celota v ničemer ne posega v ZZZDR, saj ne vsebuje enakih rešitev. Nasprotno, zakon sledi glavnim argumentom, ki so jih kot razloge proti navajali volivci, ki so na referendumu novelo zavrnili. Zakon se ne dotika vloge materinstva in očetovstva, ne redefinira spolov in ne odpira vprašanj, ki se tičejo skupnih posvojitev otrok ali ustvarjanja družine z biomedicinsko pomočjo. Dodatno je Ustavno sodišče že v preteklosti povedalo, da vezanost na referendum ni absolutna in da mora zakonodajalec odpraviti protiustavnost, ki izhaja iz treh odločb Ustavnega sodišča. Poslanec Tabaković je izpostavil, da predlog zakona predstavlja simbolno sporočilo celotni družbi, da so istospolne partnerske zveze enakopraven del našega družbenega okolja: zato smo jim dolžni zagotoviti enako obravnavanje, enake pravice in dolžnosti, ne glede na osebne okoliščine.