Dr. Milan Brglez na konferenci Dan Afrike: “Odgovore na razvojne izzive je potrebno iskati v solidarnosti”

V Ljubljani poteka že peta konferenca Dan Afrike, ki v letošnjem letu poteka pod pokroviteljstvom predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza. Letos je konferenca namenjena obravnavi razvojnih izzivov in razvoja afriške celine ter poglobitvi dvostranskih odnosov med afriškimi državami in Slovenijo.

Predsednik Državnega zbora in podpredsednik stranke SMC dr. Milan Brglez je odprtju konference dejal, da tovrstni dogodki prinašajo boljše poznavanje celine in držav, na katere se ob množici izzivov, s katerimi se v zadnjem času soočata tako Slovenija kot Evropa, prevečkrat pozabi. “Prevečkrat pozabljamo na vprašanje razvoja ter težav z njegovo globalno neuravnoteženostjo. Dejstvo, da se med mnogimi družbami razvojne razlike povečujejo, zahteva svoj davek. Posledice, kot so vse večji migracijski pritiski, odsotnost trajnega miru, ekstremizem in nestrpnost, okoljska degradacija ter revščina, so zgolj nekatere od najbolj opaznih pojavnih oblik tovrstnih neravnovesij,” je opozoril dr. Brglez.

Poudaril je, da je treba odgovore na razvojne izzive iskati v solidarnosti, pri čemer so ključna pristna čezcelinska razvojna partnerstva, v katerih se vzajemno prepoznajo temeljne potrebe ter glavne zmogljivosti solidarnih partnerjev. Le na takšni podlagi lahko zagotovimo splošen človeški razvoj, je še povedal Brglez.

3

Tokratnega Dneva Afrike se udeležuje tudi rekordno število gospodarskih delegacij, kar predstavlja izjemno potrditev za preteklo delo in obenem pomembno spodbudo za prihodnje poglabljanje odnosov z afriškimi državami na gospodarskem, političnem, kulturnem in drugih področjih, je še dodal predsednik Državnega zbora.

Dr. Brglez je izpostavil tudi, da imajo afriške države in Slovenija – sprva v okviru nekdanje skupne neuvrščene federalne Jugoslavije, potem pa kot neodvisna država – mnogo stičnih točk in več desetletij dolgo zgodovino konstruktivnega sodelovanja na politični, gospodarski, izobraževalni ter drugih ravneh. Po osamosvojitvi so se naši odnosi z afriškimi državami nadgrajevali ter poglabljali v okviru mednarodnih organizacij, pa tudi s krepitvijo odnosov med Evropsko in Afriško unijo. Dr. Brglez je izrazil prepričanje, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti ter da se bo prijateljstvo in medsebojno razumevanje še naprej krepilo in poglabljalo.

2

Celotni govor predsednika je na voljo: tukaj