PS SMC podprla preprečevanje veriženja podjetij in kazni za zaposlovanje na črno

Poslanska skupina SMC podpira spremembe Zakona o gospodarskih družbah za bolj pošteno poslovno okolje, ki vključujejo preprečevanje veriženja podjetij ter sankcije za zaposlovanje na črno in zapiranje podjetij brez likvidacije, to je brez poplačila upnikom.

Možnost ustanovitve podjetja se bo omejilo tistim posameznikom, katerih podjetja so bila v preteklosti izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije, torej poplačila upnikov. Na novo imenovana predsednica parlamentarnega odbora za gospodarstvo Andreja Potočnik je pojasnila: “Omejitve se uvajajo tudi za gospodarstvenike, ki so zaposlovali na črno in kršili pravila v zvezi s plačilom za delo, kjer SMC pomembno stopa na stran ljudi.”

Predloge za spremembe so v poslanski skupini pospremili z željo po vzpostavitvi sodobnega gospodarskega okolja in poslovne kulture – takšne, ki se bo lahko primerjala tudi z najboljšimi tujimi praksami.