Če župan nosi klobuk še ne pomeni, da lahko po kavbojsko vodi mesto

Društvo arhitektov Maribor je sprejelo strokovno opredelitev, da objekt Centrum ni primeren za prostore mariborske knjižnice. V LO SMC Maribor ob tem pravijo, da s predstavitvijo že 7 nove lokacije, tokrat objektom Centruma, župan samo kaže, da nima nobene vizije in strategije razvoja in vodenja mesta. “Ko smo v SMC na seji MS predstavili noveliran projekt celovite Ureditve Rotovškega trga in Mariborske knjižnice v višini 15,1 mio € financiran s strani države in EU sredstev, se je županu ta zdel predrag, danes pa bi želel izvesti mnogo dražji projekt iz žepov občanov. To je nesprejemljivo, pamet je ušla izpod klobuka.”

Skupaj nas občane taka županova rešitev, če prištejemo še sredstva, ki so že bila porabljena za projektno dokumentacijo za ureditev Mariborske knjižnice na Rotovškem trga v višini 1,2 mio €, in sredstva projekta obnove Rotovškega trga v višini 3,1 mio € stane najmanj 17,6 mio €. K temu pa je potrebno prišteti tudi še vse stroške detaljnega pregleda in laboratorijskih analiz nosilnih konstrukcij (betonov in armatur) in evidentiranja poškodb ter sanacijo le teh, glede na to, da je bil objekt Centruma več let izpostavljen vsem neugodnim zunanjim vplivom. Šele po tem je mogoče sploh govoriti o ustreznosti objekta in pripravi nadaljnje projektne dokumentacije in možnosti rušitev obstoječih nosilnih vertikalnih sten.

“Za rešitev nevzdržnega stanja Mariborske knjižnice smo se v SMC skozi ves mandat prizadevali in zavzemali za to, da se začne z gradnjo nove knjižnice. Po racionalizaciji projekta obnove Rotovškega trga z gradnjo nove knjižnice smo dosegli tudi, da to gradbeno dovoljenje, po dvakratnem podaljšanju, ne bo trajno razveljavljeno. Zagotovili smo tudi finančno pomoč prejšnje vlade za izvedbo projekta. V SMC smo že leta 2016 mestnemu svetu predstavili tudi finančno konstrukcijo za projekt na Rotovškem trgu pri katerem bi občina prispevala samo 330 tisoč evrov. Vendar od takrat do danes župan ni naredil nič.Če bi takrat začeli investicijo, bi bili danes sredi gradbenih del,˝ je še poudaril mestni svetnik Andrej Špenga.

Pred štirimi leti je Fištravec pred volitvami Mariborčane zavajal s tovarno baterij, ki je še vedno ni, sedaj Mariborčane zavaja s svojo “skrbjo za Mariborsko knjižnico˝’, čeprav je za to imel štiri leta časa in sprejet sklep mestnega sveta, ki ga do danes ni realiziral. Mariborski odbor SMC je odločno proti takšnemu ravnanju.