V SMC ne bomo podprli novele ZOFVI

Državni zbor Republike Slovenije bo na 10. redni seji, ki poteka v tem tednu, odločal o noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L). Glavni namen sprememb krovnega šolskega zakona je uresničitev odločbe ustavnega sodišča z leta 2014 v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva.

Preberite več ...
Oznake:

Vlada za enake možnosti žensk in moških

Vlada je na današnji seji na predlog ministrice mag. Ksenije Klampfer sprejela predlog novele Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Zakon zasleduje cilje zakona, ki ga je v obravnavo v prejšnjem mandatu že predložila SMC, pa zaradi konca mandata ni bil sprejet. Želimo namreč krepiti uravnoteženo zastopanostjo spolov na položajih odločanja, ki je cilj mednarodne, EU in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti spolov na vseh področjih družbenega življenja.

Preberite več ...