BDP se je v prvem četrtletju na letni ravni realno zvišal za 2,5%

Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zvišal za 0,5 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim pa za 2,3 odstotka. Rast je bila nekoliko zmernejša kot v prejšnjem četrtletju in je podobna kot v prvih treh četrtletjih lanskega leta. Dodana vrednost gospodarstva se je zvišala za 2,5 odstotka, rasla je tudi zaposlenost po podobnih stopnji kot v prejšnjem četrtletju.

Na rast BDP sta kot v prejšnjih četrtletjih pozitivno vplivala izvoz ter domače trošenje. Rast izvoza je bila 5,3-odstotna, pri čemer je izvoz blaga zrasel za 4,9 odstotka, izvoz storitev za 7,4 odstotka. Rast uvoza je bila nižja in 3,2-odstotna. Skupno domače trošenje se je zvišalo za 0,6 odstotka.

Struktura gospodarske rasti je v okviru pričakovanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), pri čemer jih je rast izvoza nekoliko presegla, padec investicij pa je bil večji od pričakovanega. Podatki za tekoče četrtletje kažejo na nadaljevanje podobnih gibanj.

graf

 

 

Oznake: