SMC amandmaji k spremembam Zakona o nalezljivih boleznih

V SMC se že več let, kot predlagatelji sprememb Zakona o nalezljivih boleznih zavzemamo za višjo precepljenost otrok in za dvig zaščite državljank in državljanov, kar je v času soočanja z epidemijo COVID-19 še posebej pomembno.

Zakonska novela, ki jo je v parlamentarno proceduro vložila SMC, bo 10. septembra obravnavana na Odboru za zdravstvo. Kot predlagatelji zakona si namreč prizadevamo za zaščito ene izmed najbolj ranljivih skupin – otrok.

V zadnjem času dobivamo veliko pisem podpore iz strani pediatrov širom Slovenije.

Danes smo na predlog zakona vložili amandmaje s katerimi se konkretizira vsebina predloga za opustitev cepljenja z zahtevano ustrezno zdravstveno dokumentacijo. Črta se tudi predlog obveznega cepljenja proti sezonski gripi za zdravstvene delavce.

 

Če pogledamo podrobneje:

  • Pogoj za vključitev otroka v vrtec: opravljeno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Te nalezljive bolezni, predvsem ošpice, so izjemno nalezljive in se v kolektivu zelo hitro širijo ter povzročajo izbruhe. Izbruhi ošpic so se v zadnjih letih pojavljali v EU državah, ki so potem sprejele podobne ukrepe za preprečevanje širjenja te nalezljive bolezni. Slovenija pri tem ne sme ostati izoliran otok. Spomnimo se, da smo bili konec leta tudi v Sloveniji priča izbruhu ošpic, kar je zagotovo dovolj tehten razlog za sprejem ukrepov, ki povečujejo precepljenost.

 

  • Z amandmajem se odpravlja predlog za obvezno cepljenje proti sezonski gripi za osebe, zaposlene v javni zdravstveni mreži ali v javnih socialno- varstvenih zavodih. V SMC smo obvezno cepljenje proti sezonski gripi za te osebe predlagali z namenom preprečitve vnosa virusa v ustanove, kjer se zadržujejo ranljive skupine – bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše, socialnovarstveni zavodi. Vlada nas je v svojem mnenju opozorila, da je predlagano obvezno cepljenje nesorazmeren ukrep, s čemer se lahko v določeni meri strinjamo – absolutno ne moremo dopustiti, da bi imela taka rešitev nasprotni učinek in da bi se posledično odrazila v pomanjkanju kadra. Ne glede na to pa vladi predlagamo in apeliramo na vlado in ZZZS, da za osebe, zaposlene v javni zdravstveni mreži ali v javnih socialno-varstvenih zavodih uvedeta brezplačno cepljenje proti sezonski gripi.

 

  • Več let se že soočamo s situacijo, ko je komisija ministrstva za zdravje, ki obravnava predloge za opustitev cepljenja, preobremenjena. Zasuta je z nepopolnimi in neustreznimi vlogami staršev, ki za svojega otroka vložijo predlog za opustitev cepljenja. Razloge za opustitev cepljenja določa že veljavni zakon. S predlaganim amandmajem pa se bolj natančno določa vsebina predloga za opustitev cepljenja – priložena mora biti ustrezna zdravstvena dokumentacija, iz katere je jasno razviden razlog za opustitev cepljenja. Ker želimo narediti konec prostim spisom staršev, kateri zaradi količine paralizirajo delo komisije, mora biti predlogu za opustitev cepljenja priložen izvid ustreznega specialista ali odpustnica iz bolnišnice. Za ilustracijo, leta 2017 je bilo od 1214 vlog za oprostitev cepljenja le 55 podanih iz strani pediatrov, leto kasneje pa še manj – le še 11.

 

Rešitve, ki jih predlagamo, ne predstavljajo omejevanje svobode tistih, ki bi hoteli študirati na področju zdravstva in socialnega varstva.

 

https://www.facebook.com/StrankaSMC/videos/313042459783730