Minister za pravosodje Goran Klemenčič: Naš cilj je preprečiti zlorabe osebnega stečaja

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na ponedeljkovi plenarni seji Državnega zbora odgovarjal na poslanska vprašanja, med drugim je govoril o ukrepih za preprečevanje zlorab osebnega stečaja. Zakonodaja že danes omogoča izpodbijanje prenosov premoženja, če so bila opravljena v treh letih pred uvedbo osebnega stečaja. Da bi na ministrstvu preprečili še vedno pogoste zlorabe tega instituta, želijo z nekaterimi ukrepi doseči, da bi vsi udeleženci v postopku “opravili svojo domačo nalogo”.

Zakon po njegovih besedah daje nizke dokazne standarde za to, vendar pa postopek zahteva aktivnost upnika in stečajnega upravitelja ter kakovostno odločanje sodišča. Ni pa mogoče pravnih poslov, ki jih je dolžnik opravljal pred začetkom stečaja, prepovedati kar na splošni ravni, saj so nekateri tudi legitimni. Tako podaljšanje tega triletnega obdobja po njegovih besedah ne bi še ničesar spremenilo.

Ministrstvo zato pripravlja nekatere ukrepe v smeri zajezitve tovrstnih zlorab. Kot je napovedal, bodo v enem delu predlagali tudi spremembo zakona, v prvi vrsti pa želijo zagotoviti, da bi vsi udeleženci v postopku “opravili svojo domačo nalogo.”Obstoječega koncepta osebnega stečaja ne gre rušiti, saj bi s tem odpravili tudi določbe, namenjene tistim, ki padejo na družbeno dno in jim je treba dati drugo možnost, je poudaril.

Klemenčič se je dotaknil tudi zakona o parlamentarni preiskavi v kontekstu odkrivanja odgovornih za bančno luknjo. Kot je dejal, kot minister načeloma podpira parlamentarno preiskavo bančne luknje, upa pa, da bo ta za razliko od dosedanjih vendarle drugačna in da bo dala rezultate. Zakon o parlamentarni preiskavi je namreč po njegovi oceni slab, zlasti v svoji nedoločnosti v razmerju do tretje veje oblasti.

Do konca mandata minister načrtuje tudi prenovo zakona o kazenskem postopku, že za naslednje leto pa med drugim napoveduje spremembe zakona o državnem pravobranilstvu, zakona o državnem tožilstvu, zakona o sodniški službi, zakona o državnem pravniškem izpitu in zakona o notariatu. Pri spremembah bodo po njegovi napovedi sledili povečanju kakovosti in učinkovitosti sojenja ter povečanju odgovornosti in odprtosti v sodstvu, je povedal pravosodni minister.