70 predstavnikov nacionalnih parlamentov iz 23 držav v Državnem zboru skupaj o širitvi evro-atlantskega zavezništva in Zahodnem Balkanu

V Državnem zboru v soorganizaciji Parlamentarne skupščine NATO in Državnega zbora med 7.11. in 9.11. 2017 poteka 96. Rose-Roth seminar z naslovom Zahodni Balkan: pretekla zmotna prepričanja, aktualni izzivi in prihodnja prizadevanja. Zbrane je kot vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO pozdravila in nagovorila poslanka SMC, dr. Jasna Murgel.

V nagovoru je poudarila, da je to drugi Rose-Roth seminar, ki ga po letu 2000 v sodelovanju s Parlamentarno skupščino NATO soorganizira Državni zbor ter da je Slovenija »ves čas vztrajno in odločno, kakor to počnemo tudi danes, zagovarjala jasno in nedvoumno potrebno po širitvi evro-atlantskega zavezništva za vse tiste države regije, ki stremijo k integraciji, ki svojo prihodnost vidijo v evro-atlantskem okviru in ki seveda tudi izpolnjujejo pogoje za polnopravno članstvo v EU in NATO.« Kot je še dodala, »proces širitve ne bo zaključen, dokler se evro-atlantskim integracijam ne bodo pridružile vse tiste države regije, ki si tega želijo in so na svoji poti k polnopravnemu članstvu pripravljene sprejeti in implementirati vse tiste reforme, ki bodo omogočile doseganje integracijskih ciljev in uveljavljati tiste vrednote na katerih temeljita EU in NATO, to je spoštovanju demokratičnih standardov, človekovih pravic, vladavine prava ter želje po ohranjanju miru in varnosti v regiji in tudi širše.«

V zaključnem delu govora je poudarila, da je »Evropska unija, ob večjih ali manjših pretresih, v svoji sredini uspela ohraniti mir, toda ostajajo deli Evrope, ki tega miru niso bili deležni in ki tudi danes, kljub naporom in stremljenju še niso del Evrope. Morda smo ob lagodnostih in ugodnostih, ki nam jih nudi integracija pozabili na njen temeljni namen, ohranjanje miru. Morda se ne zavedamo, da potiskanje nekaterih na rob lahko pomeni ustvarjanje novega prostora za konflikte in spopade. Na nas je, da prisluhnemo težnjam tistih, ki si tudi zase želijo miru in napredka. Slovenija se, tudi zaradi lastnih izkušenj zaveda, da je evro-atlantska perspektiva držav Zahodnega Balkana nuja, za tiste, ki si je želijo in za nas, ki smo dolžni prenašati na prihodnje rodove mir, blagostanje in napredek.«

Celotni govor si lahko preberete na: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govori/govor/2892aa4e-d864-4aa4-a612-bea593d2e006

Udeležence seminarja je nagovoril tudi predsednik DZ, dr. Milan Brglez:

“Kljub dejstvu, da se Unija sooča z zahtevnimi notranjimi izzivi, ne smemo podcenjevati razmer na Balkanu, ki so neločljivo povezane z našo skupno varnostjo. To je nenazadnje pokazala tudi nedavna begunska in migracijska kriza, ki se je najbolj zaostrila prav na t.i. zahodnobalkanski poti. Članice evroatlantskih integracij moramo zato okrepiti svoja prizadevanja pri pomoči državam Zahodnega Balkana na njihovi poti do institucionalne in družbene transformacije, pri prenosu acquisa v njihove nacionalne pravne okvire ter pri spodbujanju procesov regionalnega sodelovanja. Slovenija bo v tem oziru zagotovo odigrala vlogo, h kateri se je zavezala. Nadaljevali bomo s proaktivnim delovanjem, ki je ključno za dolgoročno stabilnost regije, s konkretnimi pobudami, kot sta Pozitivna agenda za mlade Zahodnega Balkana in Integrativno upravljanje notranje varnosti, ter z delovanjem v regionalnih pobudah, kot je Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi – SEECP, kateremu Slovenija trenutno tudi predseduje.”

Dodal je še, da Slovenija ostaja močna podpornica Natove politike odprtih vrat in širitve zavezništva na balkansko regijo »Zavezništvo namreč ni zgolj pomemben element varnosti in stabilnosti, temveč tudi indikator napredka držav v regiji in širše. Slovesni dvig črnogorske zastave pred Natovim sedežem junija letos je Zahodnemu Balkanu poslal močno simbolično sporočilo. Slovenija bo zato tudi v prihodnosti aktivno podpirala države, ki stremijo bodisi k članstvu bodisi k tesnejšemu partnerstvu z Zavezništvom, ter jim po svojih najboljših močeh nudila ustrezno pomoč, kot je to počela v primeru Črne gore.«

Celotni govor si lahko preberete na: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govori/govor/35300812-e697-4a21-8760-1efd71f4efb6

Rose-Roth seminar predstavlja uveljavljeno srečanje članov parlamentov držav članic Parlamentarne skupščine NATO, pridruženih članic, t. i. sredozemskih partneric in opazovalk s predstavniki parlamentov ter vlad NATA in drugih mednarodnih organizacij, univerzitetnimi strokovnjaki in nevladnimi organizacijami. Seminarja se udeležuje prek 70 predstavnikov nacionalnih parlamentov iz 23 držav.