400 milijonov evrov za poroštva za stanovanja

Veseli nas, da je koalicija danes na predlog SMC uskladila amandma na Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021, s katerim se bo državi omogočilo izdati za 200 milijonov evrov več izdanih poroštev letno (s 600 na 800 milijonov evrov).

Ta sredstva bodo namenjena za državna poroštva za stanovanjska posojila državljanov. Vlada namreč pripravlja poroštveni zakon, ki bo skupaj z novim Stanovanjskim zakonom omogočal državna poroštva za kredite državljanov, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in jim oblika zaposlitve oz. višina dohodka ne omogočata samostojne pridobitve kredita – mladi, mlade družine, prekarno zaposleni, itd.

Predlog Stanovanjskega zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Simona Zajca, je že v javni razpravi.