Novice iz poslanske skupine

Poslanke in poslanci so po parlamentarnih počitnicah v minulem tednu ponovno pričeli z zasedanji na sejah odborov Državnega zbora. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je obravnava spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki uvaja sledeče novosti.

Invalidi v zaposlitveni rehabilitaciji bodo upravičeni do povračila stroškov za prehrano med delom, kot ga prejemajo zaposleni v javnem sektorju.

Skupini invalidov se omogoča izplačilo prejemkov, ki bodo sorazmerni z obsegom števila ur socialne aktivacije. S tem bi bili do denarnega prejemka upravičeni tudi tisti invalidi, ki ne zmorejo opravljati dela, ki obsega več kot 100 ur mesečno. Gre za posameznike z ugotovljenimi trajnimi posledicami telesnih ali duševnih okvar ali bolezni, ki imajo bistveno manjše možnosti za zaposlitev. S tem se sledi načelu nediskriminacije in socialne pravičnosti. Tisti, ki zmorejo delati več pa bodo imeli možnost za višji denarne prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije.

Obravnavani predlog je pozdravila poslanka Mojca Žnidarič. Izpostavila je pomen sprejetega dopolnila, po katerem bo predlog lahko začel veljati že v letošnjem letu.

»  Vesela sem, da bomo Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov danes s skupnimi močmi izboljšali. Kot je povedal in že večkrat opozoril varuh človekovih pravic gre za enega najpomembnejših zakonov na področju zaposlovanja invalidov«, je poslanka Žnidarič povedala na seji odbora.

V sredo je v Državnem zboru potekala seja Odbora za kulturo, kjer je bil drugič obravnavan predlog sprememb zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), po katerem bi med obvezne vsebine poročanja v angleškem jeziku umestili tudi poročanje o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah.

Poslanec Branislav Rajić je v imenu poslanske skupine SMC ponovno izrazil podporo predlaganim spremembam zakona. Po njegovi oceni je poročanje o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah v svetovnem jeziku lahko tudi priložnost za slovensko zunanjo politiko in za biti zgled državam, ki nas sicer zaradi nerazumevanja slovenskega jezika ne bi mogle spremljati.

»Slovenija se lahko pohvali na mnogih področjih. Velikokrat smo tudi zgled drugim državam, ki nas ne more kredibilno spremljati, če ji ta možnost ni dana v enem od svetovnih jezikov. Gre za sporočanje in podajanje tistih informacij, o čem smo posebni, v čem smo dobri in o čem lahko svetu povemo še boljše besede o nas samih«,  je dodal poslanec.«

Poslanke in poslanci so na seji Odbora za zunanjo politiko v minulem tednu razpravljali tudi o ozadju in prihodnjih aktivnostih Slovenije glede načrtov sosednjih Hrvaške in Italije za razglasitev izključnih gospodarskih con v Jadranu.

Odbor je sprejel tri sklepe, v katerih so se člani seznanili s dosedanjimi aktivnostmi vlade oziroma Ministrstva za zunanje zadeve glede problematike, podprli dosedanjo strategijo in nadaljevanje pogovorov s Hrvaško in Italijo ter vladi naložili, naj jih še naprej tekoče obvešča o zadevi.

Poslanka SMC in predsednica Odbora za zunanjo politiko, Monika Gregorčič, je ocenila, da je bila razprava “izjemno konstruktivna”, sprejetje sklepov s soglasjem pa je ocenila kot dobrodošlo izjemo “v trenutni politično prenapeti situaciji”.

“Ocenjujem, da smo vsi poslanci od ministra in njegove strokovne ekipe dobili izjemno dobro, tehtno, tako strokovno argumentacijo kot tudi politično strateško oceno o nadaljnjih možnostih Slovenije,” je izjavila.