Novice iz kabineta predsednika Državnega zbora

V luči priprav na parlamentarno dimenzijo predsedovanja Svetu EU se je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sestal z nekaterimi predsedniki delovnih teles. Logistične priprave na dogodke, ki jih bo v sklopu predsedovanja gostil Državni zbor, že potekajo, na srečanju pa je bila dorečena še njihova vsebinska izvedba.

 

 

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je z namenom priprav na izvedbo parlamentarne dimenzije predsedovanja Slovenije Svetu EU, sestal z nekaterimi predsedniki delovnih teles Državnega zbora, pristojnih za področje financ, gospodarstva, obrambe, pravosodja, notranjih zadev, zunanjih zadev in zadev Evropske unije. V okviru predsedovanja Svetu EU dejavno sodelujejo namreč tudi nacionalni parlamenti. Parlamentarna razsežnost je tudi postala sestavni del predsedovanja držav članic Svetu EU. Tako bo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, v drugi polovici leta 2021, v (so)organizaciji Državnega zbora medparlamentarno sodelovanje potekalo na ravni mednarodnih konferenc in raznih srečanj. Logistične in tehnične priprave na tovrstne dogodke že potekajo. Predsednik Zorčič in predsedniki delovnih teles, ki bodo organizirali in vodili srečanja na ravni odborov, pa so se zavzeli za čim bolj vsebinsko bogato pripravo dogodkov, ki bo, upoštevaje epidemiološke okoliščine, omogočila bodisi srečanja v živo bodisi izvedbo video konferenc ali kombinacijo obeh.

Na 85. seji Kolegija predsednika Državnega zbora so se prisotni dogovorili o sklicu 49. izredne seje Državnega zbora, na kateri bo, v luči aktualnih epidemioloških okoliščin, omogočeno sodelovanje poslancev izven sedeža Državnega zbora, na daljavo. Na izredni seji, ki bo 25. novembra 2020,  bo zbor obravnaval šesti protikoronski predlog ukrepov, odločal pa bo tudi opredlogu zakona o ratifikaciji pridružitvenega sporazuma med slovensko vlado in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA).

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga obeležujemo danes, 15. novembra 2020, je predsednik Zorčič v podporo ciljem, za katere si prizadeva Zavod Varna pot, posnel nagovor. V njem je opozoril, da je statistika o številu ljudi, ki vsako leto izgubijo življenje, ali doživijo hude in trajne poškodbe v prometnih nesrečah, zastrašujoča. »Vsako človeško življenje, je dragoceno. Če je izgubljeno, pušča za seboj boleče spomine in trajno praznino. Zato naj nas tudi letošnji Svetovani dan spomin na žrtve prometnih nesreč opomni, da lahko vsak izmed nas, z vztrajnim upoštevanjem cestno prometnih predpisov in odgovornim obnašanjem na cestah, stori veliko, da to statistiko omilimo«, je ob tem povedal predsednik.