Sestali smo se z ministrico mag. Ksenijo Klampfer

V teh poletnih mesecih smo tudi v Krogu seniorjev SMC aktivni, navkljub vročinskim valom in poletnemu dopustovanju. Člani upravnega odbora smo se sestali z mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter njenimi ožjimi sodelavci na temo perečih vprašanj v zvezi s starejšo populacijo.

Seveda nas je najbolj zanimalo, kako daleč je zadeva v zvezi z dolgotrajno oskrbo, saj je bila pod prejšnjo vlado že pred obravnavo v parlamentu in se res vse skupaj že kar dolgo vleče. Ministrica nam je pojasnila, da je ustanovljena oziroma prenovljena medresorska komisija za dolgotrajno oskrbo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje. Septembra naj bi bil pripravljen osnutek zakona, ki bo podoben kot osnutek pred dvema letoma, ko je že bil obravnavan na programskem odboru za socialo SMC. Ko bo pripravljen, bomo tudi seniorji imeli možnost dodati svoje pripombe, predloge in razmišljanja. Vsi smo se strinjali, da je potrebno ta zakon dokončno poslati v zakonodajno proceduro v DZ.

V zvezi z invalidninami za bolnike in poškodovane osebe, tudi v primerih izven dela, nas je predsednik Milan Osterc seznanil, da je boniteta, ki je bila z ZUJF-om leta 2013 odvzeta, postavila v neenakopraven položaj bolnike ter poškodovane po letu 2013 v primerjavi s tistimi do leta 2013. Po letu 2013 vsi novi bolniki ne dobivajo več invalidnin. Ministrstvo za zdravje bi moralo do leta 2015 pripraviti podzakonski akt oz. Pravilnik o ocenjevanju telesnih okvar. Težava je v tem, ker invalidske komisije izdajajo odločbe po starem samoupravnem sporazumu, vendar se po taistem sporazumu invalidnine ne izplačujejo, ne glede na odločbe, ker se čaka na nov pravilnik. Predsednik meni, da je takšnih ljudi veliko, pa čeprav ne vlagajo zahtev za ocenitev telesnih okvar, ker se je razširilo splošno mnenje, da navkljub odločbi se invalidnina ne izplačuje. Ministrica bo zadevo proučila.

S sestankom smo vzpostavili most med Krogom seniorjem SMC in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako da bomo lahko sodelovali pri nekaterih vprašanjih, ki so vezani predvsem na nas starejše. V eno in pol urnem sestanku smo ugotovili, da imamo skupno vizijo.